Kofferbridge Kofferbridge
Kofferbridgemaarssen.nl
(een activiteit van Bridgeclub de Vechtstreek)


De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht ons, om u in de gelegenheid te stellen, uw eigen gegevens in te zien en zonodig te laten corrigeren/verwijderen. Hieronder een opgave van wat wij bewaren en waar wij dat voor nodig hebben:

Naam: - zonder namen kunnen wij geen uitslagen opmaken
Voorletter/-naam en woonplaats: - ter onderscheiding van spelers met dezelfde achternamen
E-mail adres en telefoonnummer: - om te kunnen communiceren (bevestiging bestelling, bericht over uitslagen, uitnodiging drive enz..)
Huisadres: - wij willen graag weten waar onze koffers zich bevinden
NBB-lidnummer: - alleen van belang bij de kofferbridgedrive i.v.m. meesterpunten
Restricties: - U heeft eerder aangegeven, waarover u wél/geen e-mails van ons wilt ontvangen

Wij vermelden 'online' alléén uw naam in de uitslagen. De rest van uw gegevens, voor zover bij ons bekend, zijn 'locaal' opgeslagen. Ze worden op onze 3 uitgiftepunten gebruikt, alsmede, daar waar de uitslagen worden opgemaakt en gepubliceerd, maar worden verder met niemand gedeeld. Nadat uw naam uit alle uitslagen is verdwenen, bewaren wij uw gegevens nog ongeveer één jaar, waarna ze worden verwijderd.
Mocht u, naar aanleiding van het bovenstaande, uw eigen gegevens willen inzien, dan kunt u via onderstaande link naar het contactformulier en daarop kunt u uw wens kenbaar maken. Wij sturen u dan uw opgeslagen gegevens toe en aan de hand daarvan kunt u bepalen, wat er in onze administratie bewaard mag blijven. Een volledige verwijdering van al uw gegevens beschouwen wij als een teken, dat u ook geen koffers meer huurt. Zonder bericht van uw kant, gaan wij er van uit, dat u toestemming geeft om uw gegevens ongewijzigd te handhaven. Mocht u, later in de tijd, alsnog van uw recht gebruik willen maken, dan blijft dat mogelijk via het contactformulier op de kofferbridge-webpagina of via de link naar deze toelichting, die met elk uitslagenbericht wordt meegestuurd.