Speler: Mw A. v. Achterberg Sluiten

Speler: Mw A. v. Achterberg

Koffer 25 gespeeld 2019-09
Hr D. Wolfert en Mw A. v. Achterberg speelden tegen Mw E. Bolijn en Hr H. Bolijn.
De uitslag was 43.94 tegen 56.06.
Koffer 19 gespeeld 2019-09
Hr D. Wolfert en Mw A. v. Achterberg speelden tegen Hr B. Vinkenborg en Mw E. Vinkenborg.
De uitslag was 45.27 tegen 54.73.
Koffer 18 gespeeld 2019-06
Hr H. Bolijn en Mw E. Bolijn speelden tegen Hr D. Wolfert en Mw A. v. Achterberg.
De uitslag was 62.88 tegen 37.12.
Koffer 10 gespeeld 2019-01
Hr H. Bolijn en Mw E. Bolijn speelden tegen Hr D. Wolfert en Mw A. v. Achterberg.
De uitslag was 56.06 tegen 43.94.
Koffer 15 gespeeld 2018-11
Hr D. Wolfert en Mw A. v. Achterberg speelden tegen Hr H. Bolijn en Mw E. Bolijn.
De uitslag was 56.44 tegen 43.56.

Meest gespeeld met Hr D. Wolfert namelijk 5 keer van de 5 keren.
Meest gespeeld tegen Mw E. Bolijn namelijk 4 keer van de 5 keren.
Gemiddeld Percentage: 45.34%