Speler: Mw E. v.d. Ven Sluiten

Speler: Mw E. v.d. Ven

Koffer 14 gespeeld 2019-08
Mw F. Steilberg en Mw E. v.d. Ven speelden tegen Mw I. Quarles v.Ufford en Mw B. v.d. Broek.
De uitslag was 55.87 tegen 44.13.
Koffer 6 gespeeld 2019-07
Mw F. Steilberg en Mw E. v.d. Ven speelden tegen Mw B. v.d. Broek en Mw I. Quarles v.Ufford.
De uitslag was 59.09 tegen 40.91.
Koffer 5 gespeeld 2019-05
Mw B. v.d. Broek en Mw I. Quarles v.Ufford speelden tegen Mw F. Steilberg en Mw E. v.d. Ven.
De uitslag was 42.99 tegen 57.01.
Koffer 10 gespeeld 2019-05
Mw F. Steilberg en Mw E. v.d. Ven speelden tegen Mw I. Quarles v.Ufford en Mw B. v.d. Broek.
De uitslag was 51.14 tegen 48.86.
Koffer 18 gespeeld 2019-04
Hr J. v.d. Broek en Mw B. v.d. Broek speelden tegen Mw E. v.d. Ven en Mw A. Koster.
De uitslag was 53.22 tegen 46.78.
Koffer 22 gespeeld 2019-04
Mw B. v.d. Broek en Mw I. Quarles v.Ufford speelden tegen Mw F. Steilberg en Mw E. v.d. Ven.
De uitslag was 46.78 tegen 53.22.
Koffer 7 gespeeld 2018-12
Hr J. v.d. Broek en Mw B. v.d. Broek speelden tegen Mw E. v.d. Ven en Mw A. Koster.
De uitslag was 48.86 tegen 51.14.

Meest gespeeld met Mw F. Steilberg namelijk 5 keer van de 7 keren.
Meest gespeeld tegen Mw B. v.d. Broek namelijk 7 keer van de 7 keren.
Gemiddeld Percentage: 53.46%