Speler: Mw A. v. Thuijl Sluiten

Speler: Mw A. v. Thuijl

Koffer 25 gespeeld 2019-09
Mw M. Thijssen en Mw A. v. Thuijl speelden tegen Hr C. Roselaar en Mw A. Dalhuizen.
De uitslag was 63.64 tegen 36.36.
Koffer 23 gespeeld 2019-06
Mw M. Thijssen en Mw N. Bosman speelden tegen Mw E. Ham en Mw A. v. Thuijl.
De uitslag was 39.02 tegen 60.98.
Koffer 8 gespeeld 2019-01
Mw A. v. Thuijl en Mw M. Thijssen speelden tegen Mw L. Poulissen en Mw N. Bosman.
De uitslag was 48.48 tegen 51.52.
Koffer 1 gespeeld 2018-10
Mw M. Thijssen en Mw N. Bosman speelden tegen Mw A. v. Thuijl en Mw E. Ham.
De uitslag was 39.39 tegen 60.61.

Meest gespeeld met Mw M. Thijssen namelijk 2 keer van de 4 keren.
Meest gespeeld tegen Mw N. Bosman namelijk 3 keer van de 4 keren.
Gemiddeld Percentage: 58.43%