Speler: Mw W. Stelder Sluiten

Speler: Mw W. Stelder

Koffer 9 gespeeld 2019-08
Mw W. Stelder en Mw T. Jongerius speelden tegen Mw A. Herremans en Mw R. 't Lam.
De uitslag was 46.21 tegen 53.79.
Koffer 8 gespeeld 2019-07
Mw W. Stelder en Mw M. Trost speelden tegen Mw A. Herremans en Mw R. 't Lam.
De uitslag was 51.52 tegen 48.48.
Koffer 14 gespeeld 2019-05
Mw W. Stelder en Mw T. Jongerius speelden tegen Mw A. Herremans en Mw R. 't Lam.
De uitslag was 45.45 tegen 54.55.
Koffer 7 gespeeld 2019-05
Hr J. Vernooij en Mw T. v. Veen speelden tegen Mw W. Stelder en Mw A. Weimar.
De uitslag was 54.73 tegen 45.27.
Koffer 12 gespeeld 2019-03
Mw W. Stelder en Hr A. Beurskens speelden tegen Mw T. Jongerius en Hr J. v.d. Leur.
De uitslag was 49.81 tegen 50.19.
Koffer 20 gespeeld 2019-03
Mw W. Stelder en Mw T. Jongerius speelden tegen Mw A. Herremans en Mw R. 't Lam.
De uitslag was 45.83 tegen 54.17.
Koffer 14 gespeeld 2019-03
Mw W. Stelder en Mw T. Jongerius speelden tegen Mw A. Herremans en Mw R. 't Lam.
De uitslag was 48.67 tegen 51.33.
Koffer 1 gespeeld 2019-01
Mw W. Stelder en Hr A. Beurskens speelden tegen Mw T. Jongerius en Hr J. v.d. Leur.
De uitslag was 51.52 tegen 48.48.
Koffer 22 gespeeld 2018-12
Mw T. Jongerius en Mw W. Stelder speelden tegen Mw A. Herremans en Mw R. 't Lam.
De uitslag was 55.30 tegen 44.70.
Koffer 2 gespeeld 2018-11
Mw W. Stelder en Mw T. Jongerius speelden tegen Mw A. Herremans en Mw R. 't Lam.
De uitslag was 41.48 tegen 58.52.
Koffer 7 gespeeld 2018-10
Mw W. Stelder en Mw T. Jongerius speelden tegen Mw A. Herremans en Mw R. 't Lam.
De uitslag was 46.78 tegen 53.22.
Koffer 6 gespeeld 2018-08
Mw W. Stelder en Hr A. Beurskens speelden tegen Mw T. Jongerius en Hr J. v.d. Leur.
De uitslag was 63.45 tegen 36.55.
Koffer 7 gespeeld 2018-08
Mw T. Jongerius en Mw W. Stelder speelden tegen Mw A. Herremans en Mw R. 't Lam.
De uitslag was 55.11 tegen 44.89.

Meest gespeeld met Mw T. Jongerius namelijk 8 keer van de 13 keren.
Meest gespeeld tegen Mw A. Herremans namelijk 9 keer van de 13 keren.
Gemiddeld Percentage: 49.72%