Speler: Mw J. v. Rooijen Sluiten

Speler: Mw J. v. Rooijen

Koffer 8 gespeeld 2019-04
Mw L. Poulissen en Mw J. v. Rooijen speelden tegen Mw M. Pesschier en Mw O. Tieman.
De uitslag was 54.92 tegen 45.08.
Koffer 8 gespeeld 2018-11
Mw L. Poulissen en Mw J. v. Rooijen speelden tegen Mw M. Pesschier en Mw O. Tieman.
De uitslag was 40.15 tegen 59.85.

Meest gespeeld met Mw L. Poulissen namelijk 2 keer van de 2 keren.
Meest gespeeld tegen Mw M. Pesschier namelijk 2 keer van de 2 keren.
Gemiddeld Percentage: 47.54%