Speler: Mw W. v.d. Loo Sluiten

Speler: Mw W. v.d. Loo

Koffer 19 gespeeld 2019-07
Mw E. Staat en Mw C. v. Doorn speelden tegen Mw W. v.d. Loo en Mw N. Alblas.
De uitslag was 56.63 tegen 43.37.
Koffer 5 gespeeld 2019-07
Hr J. Sonnemans en Mw R. Sonnemans speelden tegen Hr T. v.d. Loo en Mw W. v.d. Loo.
De uitslag was 48.30 tegen 51.70.
Koffer 9 gespeeld 2019-07
Mw N. Alblas en Mw C. v. Doorn speelden tegen Mw W. v.d. Loo en Mw E. Staat.
De uitslag was 47.16 tegen 52.84.
Koffer 7 gespeeld 2019-07
Mw N. Alblas en Mw C. v. Doorn speelden tegen Mw E. Staat en Mw W. v.d. Loo.
De uitslag was 52.08 tegen 47.92.
Koffer 21 gespeeld 2019-06
Mw E. Staat en Mw W. v.d. Loo speelden tegen Mw N. Alblas en Mw C. v. Doorn.
De uitslag was 39.96 tegen 60.04.
Koffer 12 gespeeld 2019-06
Hr T. v.d. Loo en Mw W. v.d. Loo speelden tegen Hr C. den Ouden en Mw M. den Ouden.
De uitslag was 38.83 tegen 61.17.
Koffer 18 gespeeld 2019-06
Mw N. Alblas en Mw R. Vente speelden tegen Mw W. v.d. Loo en Mw C. v. Doorn.
De uitslag was 51.70 tegen 48.30.
Koffer 22 gespeeld 2019-06
Mw A. v. Dommelen en Mw W. v.d. Loo speelden tegen Mw C. v. Doorn en Mw R. Vente.
De uitslag was 49.24 tegen 50.76.
Koffer 1 gespeeld 2019-06
Mw N. Alblas en Mw A. v. Dommelen speelden tegen Mw W. v.d. Loo en Mw C. v. Doorn.
De uitslag was 56.25 tegen 43.75.
Koffer 23 gespeeld 2019-06
Hr A. de Weerdt en Mw J. de Weerdt speelden tegen Mw W. v.d. Loo en Hr T. v.d. Loo.
De uitslag was 49.81 tegen 50.19.
Koffer 23 gespeeld 2019-06
Mw N. Alblas en Mw W. v.d. Loo speelden tegen Mw C. v. Doorn en Mw E. Staat.
De uitslag was 45.45 tegen 54.55.
Koffer 9 gespeeld 2019-05
Mw E. Staat en Mw N. Alblas speelden tegen Mw C. v. Doorn en Mw W. v.d. Loo.
De uitslag was 58.71 tegen 41.29.
Koffer 5 gespeeld 2019-05
Mw N. Alblas en Mw W. v.d. Loo speelden tegen Mw C. v. Doorn en Mw E. Staat.
De uitslag was 42.61 tegen 57.39.
Koffer 2 gespeeld 2019-05
Mw W. v.d. Loo en Hr T. v.d. Loo speelden tegen Hr F. Vente en Mw R. Vente.
De uitslag was 43.18 tegen 56.82.
Koffer 2 gespeeld 2019-05
Hr T. v.d. Loo en Mw W. v.d. Loo speelden tegen Hr C. den Ouden en Mw M. den Ouden.
De uitslag was 49.81 tegen 50.19.
Koffer 7 gespeeld 2019-05
Mw A. v. Dommelen en Mw E. Staat speelden tegen Mw C. v. Doorn en Mw W. v.d. Loo.
De uitslag was 60.61 tegen 39.39.
Koffer 9 gespeeld 2019-05
Mw W. v.d. Loo en Mw M. Doeser speelden tegen Mw J. Pasman en Mw P. Buijs.
De uitslag was 55.49 tegen 44.51.
Koffer 11 gespeeld 2019-05
Hr J. Sonnemans en Mw R. Sonnemans speelden tegen Hr T. v.d. Loo en Mw W. v.d. Loo.
De uitslag was 57.77 tegen 42.23.
Koffer 6 gespeeld 2019-05
Mw N. Alblas en Mw W. v.d. Loo speelden tegen Mw A. v. Dommelen en Mw C. v. Doorn.
De uitslag was 48.48 tegen 51.52.
Koffer 19 gespeeld 2019-05
Hr T. v.d. Loo en Mw W. v.d. Loo speelden tegen Hr J. Sonnemans en Mw R. Sonnemans.
De uitslag was 39.02 tegen 60.98.
Koffer 14 gespeeld 2019-05
Mw N. Alblas en Mw E. Staat speelden tegen Mw W. v.d. Loo en Mw C. v. Doorn.
De uitslag was 61.36 tegen 38.64.
Koffer 4 gespeeld 2019-05
Mw A. Kerste en Mw W. v.d. Loo speelden tegen Mw A. v. Dommelen en Mw W. v.d. Laan.
De uitslag was 46.59 tegen 53.41.
Koffer 4 gespeeld 2019-05
Mw W. v.d. Loo en Hr T. v.d. Loo speelden tegen Mw M. den Ouden en Hr C. den Ouden.
De uitslag was 48.11 tegen 51.89.
Koffer 18 gespeeld 2019-04
Mw A. v. Dommelen en Mw W. v.d. Loo speelden tegen Mw E. Staat en Mw R. Vente.
De uitslag was 36.93 tegen 63.07.
Koffer 17 gespeeld 2019-04
Mw E. Staat en Mw N. Alblas speelden tegen Mw W. v.d. Loo en Mw C. v. Doorn.
De uitslag was 62.69 tegen 37.31.
Koffer 22 gespeeld 2019-04
Mw A. Kerste en Mw E. Staat speelden tegen Mw W. v.d. Laan en Mw W. v.d. Loo.
De uitslag was 62.12 tegen 37.88.
Koffer 3 gespeeld 2019-03
Mw N. Alblas en Mw W. v.d. Loo speelden tegen Mw C. v. Doorn en Mw E. Staat.
De uitslag was 38.07 tegen 61.93.
Koffer 19 gespeeld 2019-03
Mw N. Alblas en Mw E. Staat speelden tegen Mw W. v.d. Loo en Mw C. v. Doorn.
De uitslag was 53.98 tegen 46.02.
Koffer 22 gespeeld 2019-03
Mw N. Alblas en Mw A. v. Dommelen speelden tegen Mw R. Vente en Mw W. v.d. Loo.
De uitslag was 54.36 tegen 45.64.
Koffer 10 gespeeld 2019-02
Mw N. Alblas en Mw R. Vente speelden tegen Mw W. v.d. Loo en Mw C. v. Doorn.
De uitslag was 53.60 tegen 46.40.
Koffer 7 gespeeld 2019-02
Mw W. v.d. Laan en Mw W. v.d. Loo speelden tegen Mw R. Vente en Mw A. Kerste.
De uitslag was 46.59 tegen 53.41.
Koffer 25 gespeeld 2019-02
Mw W. v.d. Loo en Hr T. v.d. Loo speelden tegen Mw M. den Ouden en Hr C. den Ouden.
De uitslag was 50.95 tegen 49.05.
Koffer 8 gespeeld 2019-01
Mw N. Alblas en Mw W. v.d. Loo speelden tegen Mw A. v. Dommelen en Mw C. v. Doorn.
De uitslag was 39.77 tegen 60.23.
Koffer 19 gespeeld 2019-01
Mw E. Staat en Mw W. v.d. Loo speelden tegen Mw C. v. Doorn en Mw N. Alblas.
De uitslag was 37.69 tegen 62.31.
Koffer 21 gespeeld 2019-01
Mw A. v. Dommelen en Mw A. Kerste speelden tegen Mw R. Vente en Mw W. v.d. Loo.
De uitslag was 54.17 tegen 45.83.
Koffer 10 gespeeld 2019-01
Mw N. Alblas en Mw E. Staat speelden tegen Mw W. v.d. Loo en Mw C. v. Doorn.
De uitslag was 63.07 tegen 36.93.
Koffer 14 gespeeld 2018-12
Mw R. Vente en Mw W. v.d. Loo speelden tegen Hr F. Vente en Hr J. Lenting.
De uitslag was 57.77 tegen 42.23.
Koffer 21 gespeeld 2018-12
Mw A. v. Dommelen en Mw A. Kerste speelden tegen Mw R. Vente en Mw W. v.d. Loo.
De uitslag was 54.17 tegen 45.83.
Koffer 4 gespeeld 2018-12
Mw A. v. Dommelen en Mw W. v.d. Loo speelden tegen Mw E. Staat en Mw C. v. Doorn.
De uitslag was 44.89 tegen 55.11.
Koffer 4 gespeeld 2018-12
Mw N. Alblas en Mw A. Kerste speelden tegen Mw W. v.d. Loo en Mw A. v. Dommelen.
De uitslag was 43.37 tegen 56.63.
Koffer 13 gespeeld 2018-12
Mw E. Staat en Mw A. Kerste speelden tegen Mw W. v.d. Loo en Mw N. Alblas.
De uitslag was 64.02 tegen 35.98.
Koffer 7 gespeeld 2018-12
Mw A. v. Dommelen en Mw C. v. Doorn speelden tegen Mw N. Alblas en Mw W. v.d. Loo.
De uitslag was 50.19 tegen 49.81.
Koffer 7 gespeeld 2018-12
Mw C. v. Doorn en Mw E. Staat speelden tegen Mw W. v.d. Loo en Mw N. Alblas.
De uitslag was 57.39 tegen 42.61.
Koffer 23 gespeeld 2018-12
Mw E. Staat en Mw C. v. Doorn speelden tegen Mw W. v.d. Loo en Mw N. Alblas.
De uitslag was 56.25 tegen 43.75.
Koffer 12 gespeeld 2018-11
Mw W. v.d. Loo en Hr T. v.d. Loo speelden tegen Mw M. den Ouden en Hr C. den Ouden.
De uitslag was 53.98 tegen 46.02.
Koffer 17 gespeeld 2018-11
Hr T. v.d. Loo en Mw W. v.d. Loo speelden tegen Hr F. Vente en Mw R. Vente.
De uitslag was 50.57 tegen 49.43.
Koffer 8 gespeeld 2018-11
Mw N. Alblas en Mw A. v. Dommelen speelden tegen Mw W. v.d. Loo en Mw C. v. Doorn.
De uitslag was 58.90 tegen 41.10.
Koffer 18 gespeeld 2018-11
Mw A. v. Dommelen en Mw G. Meeuwissen speelden tegen Mw R. Vente en Mw W. v.d. Loo.
De uitslag was 51.52 tegen 48.48.
Koffer 17 gespeeld 2018-11
Mw W. v.d. Loo en Mw N. Alblas speelden tegen Mw C. v. Doorn en Mw E. Staat.
De uitslag was 37.31 tegen 62.69.
Koffer 25 gespeeld 2018-11
Mw W. v.d. Loo en Hr T. v.d. Loo speelden tegen Mw R. Vente en Hr F. Vente.
De uitslag was 37.69 tegen 62.31.
Koffer 16 gespeeld 2018-10
Mw W. v.d. Loo en Hr T. v.d. Loo speelden tegen Mw R. Vente en Hr F. Vente.
De uitslag was 55.87 tegen 44.13.
Koffer 7 gespeeld 2018-10
Mw W. v.d. Loo en Mw E. Staat speelden tegen Mw N. Alblas en Mw C. v. Doorn.
De uitslag was 35.80 tegen 64.20.
Koffer 4 gespeeld 2018-10
Mw E. Staat en Mw C. v. Doorn speelden tegen Mw N. Alblas en Mw W. v.d. Loo.
De uitslag was 52.46 tegen 47.54.
Koffer 5 gespeeld 2018-10
Mw N. Alblas en Mw C. v. Doorn speelden tegen Mw W. v.d. Loo en Mw E. Staat.
De uitslag was 59.85 tegen 40.15.
Koffer 1 gespeeld 2018-10
Mw N. Alblas en Mw E. Staat speelden tegen Mw W. v.d. Loo en Mw C. v. Doorn.
De uitslag was 57.01 tegen 42.99.
Koffer 2 gespeeld 2018-09
Mw E. Staat en Mw W. v.d. Loo speelden tegen Mw N. Alblas en Mw A. Kerste.
De uitslag was 49.81 tegen 50.19.
Koffer 17 gespeeld 2018-09
Mw N. Alblas en Mw C. v. Doorn speelden tegen Mw W. v.d. Loo en Mw E. Staat.
De uitslag was 52.08 tegen 47.92.
Koffer 3 gespeeld 2018-09
Hr T. v.d. Loo en Mw W. v.d. Loo speelden tegen Hr C. den Ouden en Mw M. den Ouden.
De uitslag was 45.64 tegen 54.36.
Koffer 9 gespeeld 2018-09
Mw E. Staat en Mw N. Alblas speelden tegen Mw W. v.d. Loo en Mw A. v. Dommelen.
De uitslag was 54.73 tegen 45.27.
Koffer 23 gespeeld 2018-09
Mw N. Alblas en Mw W. v.d. Loo speelden tegen Mw R. Vente en Mw A. v. Dommelen.
De uitslag was 41.29 tegen 58.71.
Koffer 20 gespeeld 2018-08
Mw W. v.d. Loo en Hr T. v.d. Loo speelden tegen Mw M. den Ouden en Hr C. den Ouden.
De uitslag was 56.82 tegen 43.18.
Koffer 13 gespeeld 2018-08
Mw N. Alblas en Mw A. v. Dommelen speelden tegen Mw W. v.d. Loo en Mw C. v. Doorn.
De uitslag was 54.55 tegen 45.45.
Koffer 25 gespeeld 2018-08
Mw E. Staat en Mw N. Alblas speelden tegen Mw C. v. Doorn en Mw W. v.d. Loo.
De uitslag was 50.57 tegen 49.43.

Meest gespeeld met Hr T. v.d. Loo namelijk 15 keer van de 63 keren.
Meest gespeeld tegen Mw N. Alblas namelijk 23 keer van de 63 keren.
Gemiddeld Percentage: 45.12%