Speler: Mw H. Leuven Sluiten

Speler: Mw H. Leuven

Koffer 12 gespeeld 2019-08
Mw T. v.d. Lugt en Mw H. Leuven speelden tegen Mw S. v. Kollenburg en Mw D. Herweier.
De uitslag was 43.18 tegen 56.82.
Koffer 13 gespeeld 2019-07
Mw D. Herweier en Mw S. v. Kollenburg speelden tegen Mw T. v.d. Lugt en Mw H. Leuven.
De uitslag was 51.86 tegen 48.14.
Koffer 3 gespeeld 2019-06
Mw T. v.d. Lugt en Mw D. Herweier speelden tegen Mw H. Leuven en Mw S. v. Kollenburg.
De uitslag was 52.46 tegen 47.54.
Koffer 21 gespeeld 2019-04
Mw D. Herweier en Mw H. Leuven speelden tegen Mw J. v. Liere en Mw T. v.d. Lugt.
De uitslag was 45.27 tegen 54.73.
Koffer 13 gespeeld 2019-04
Mw D. Herweier en Mw S. v. Kollenburg speelden tegen Mw T. v.d. Lugt en Mw H. Leuven.
De uitslag was 47.73 tegen 52.27.
Koffer 3 gespeeld 2019-03
Mw D. Herweier en Mw H. Lanjouw speelden tegen Mw T. v.d. Lugt en Mw H. Leuven.
De uitslag was 41.48 tegen 58.52.
Koffer 13 gespeeld 2019-02
Mw D. Herweier en Mw T. v.d. Lugt speelden tegen Mw S. v. Kollenburg en Mw H. Leuven.
De uitslag was 48.67 tegen 51.33.
Koffer 11 gespeeld 2018-10
Mw D. Herweier en Mw H. Leuven speelden tegen Mw S. v. Kollenburg en Mw T. v.d. Lugt.
De uitslag was 43.18 tegen 56.82.
Koffer 19 gespeeld 2018-10
Mw T. v.d. Lugt en Mw D. Herweier speelden tegen Mw H. Leuven en Mw S. v. Kollenburg.
De uitslag was 45.27 tegen 54.73.

Meest gespeeld met Mw T. v.d. Lugt namelijk 4 keer van de 9 keren.
Meest gespeeld tegen Mw D. Herweier namelijk 7 keer van de 9 keren.
Gemiddeld Percentage: 49.35%