Speler: Mw M. Latuperissa Sluiten

Speler: Mw M. Latuperissa

Koffer 15 gespeeld 2019-07
Mw F. Wegman en Mw E. Grijseels speelden tegen Mw J. Kapiteijn en Mw M. Latuperissa.
De uitslag was 65.72 tegen 34.28.
Koffer 7 gespeeld 2019-02
Mw F. Wegman en Mw E. Grijseels speelden tegen Mw J. Kapiteijn en Mw M. Latuperissa.
De uitslag was 61.36 tegen 38.64.
Koffer 20 gespeeld 2019-01
Mw F. Wegman en Mw J. Kapiteijn speelden tegen Mw E. Grijseels en Mw M. Latuperissa.
De uitslag was 55.68 tegen 44.32.
Koffer 25 gespeeld 2018-11
Mw F. Wegman en Mw M. Latuperissa speelden tegen Mw J. Kapiteijn en Mw E. Grijseels.
De uitslag was 64.77 tegen 35.23.
Koffer 1 gespeeld 2018-10
Mw F. Wegman en Mw E. Grijseels speelden tegen Mw J. Kapiteijn en Mw M. Latuperissa.
De uitslag was 45.27 tegen 54.73.
Koffer 10 gespeeld 2018-09
Mw F. Wegman en Mw M. Latuperissa speelden tegen Mw E. Grijseels en Mw J. Kapiteijn.
De uitslag was 61.74 tegen 38.26.
Koffer 23 gespeeld 2018-09
Mw F. Wegman en Mw E. Grijseels speelden tegen Mw J. Kapiteijn en Mw M. Latuperissa.
De uitslag was 61.74 tegen 38.26.

Meest gespeeld met Mw J. Kapiteijn namelijk 4 keer van de 7 keren.
Meest gespeeld tegen Mw E. Grijseels namelijk 6 keer van de 7 keren.
Gemiddeld Percentage: 48.11%