Speler: Mw P. v.d. Kuilen Sluiten

Speler: Mw P. v.d. Kuilen

Koffer 17 gespeeld 2019-10
Hr R. v.d. Kuilen en Mw P. v.d. Kuilen speelden tegen Hr G. Perdon en Mw A. Perdon.
De uitslag was 43.94 tegen 56.06.
Koffer 8 gespeeld 2019-09
Mw A. Perdon en Hr G. Perdon speelden tegen Hr R. v.d. Kuilen en Mw P. v.d. Kuilen.
De uitslag was 36.93 tegen 63.07.
Koffer 12 gespeeld 2019-06
Hr R. v.d. Kuilen en Mw P. v.d. Kuilen speelden tegen Hr G. Perdon en Mw A. Perdon.
De uitslag was 55.30 tegen 44.70.
Koffer 14 gespeeld 2019-05
Mw A. Perdon en Hr G. Perdon speelden tegen Hr R. v.d. Kuilen en Mw P. v.d. Kuilen.
De uitslag was 43.75 tegen 56.25.
Koffer 14 gespeeld 2019-03
Hr R. v.d. Kuilen en Mw P. v.d. Kuilen speelden tegen Hr G. Perdon en Mw A. Perdon.
De uitslag was 54.36 tegen 45.64.
Koffer 12 gespeeld 2019-03
Mw A. Perdon en Hr G. Perdon speelden tegen Hr R. v.d. Kuilen en Mw P. v.d. Kuilen.
De uitslag was 49.93 tegen 50.07.
Koffer 22 gespeeld 2018-12
Mw A. Perdon en Hr G. Perdon speelden tegen Hr R. v.d. Kuilen en Mw P. v.d. Kuilen.
De uitslag was 37.50 tegen 62.50.
Koffer 1 gespeeld 2018-10
Hr R. v.d. Kuilen en Mw P. v.d. Kuilen speelden tegen Hr G. Perdon en Mw A. Perdon.
De uitslag was 48.48 tegen 51.52.

Meest gespeeld met Hr R. v.d. Kuilen namelijk 8 keer van de 8 keren.
Meest gespeeld tegen Hr G. Perdon namelijk 8 keer van de 8 keren.
Gemiddeld Percentage: 54.25%