Speler: Mw A. Koster Sluiten

Speler: Mw A. Koster

Koffer 14 gespeeld 2019-08
Mw J. Boeijenga en Mw A. Koster speelden tegen Hr J. Boeijenga en Hr K. Kuijer.
De uitslag was 50.76 tegen 49.24.
Koffer 13 gespeeld 2019-07
Mw J. Boeijenga en Hr J. Boeijenga speelden tegen Mw A. Koster en Hr K. Kuijer.
De uitslag was 59.09 tegen 40.91.
Koffer 18 gespeeld 2019-04
Hr J. v.d. Broek en Mw B. v.d. Broek speelden tegen Mw E. v.d. Ven en Mw A. Koster.
De uitslag was 53.22 tegen 46.78.
Koffer 24 gespeeld 2019-01
Hr H. v. Soest en Mw A. Koster speelden tegen Mw H. Hanzon en Mw M. Brieko.
De uitslag was 54.36 tegen 45.64.
Koffer 1 gespeeld 2019-01
Hr J. v.d. Doelen en Mw H. Hanzon speelden tegen Mw A. Koster en Mw J. Harkema.
De uitslag was 48.86 tegen 51.14.
Koffer 17 gespeeld 2019-01
Hr H. v. Soest en Mw A. Koster speelden tegen Mw H. Hanzon en Mw M. Brieko.
De uitslag was 54.73 tegen 45.27.
Koffer 7 gespeeld 2018-12
Hr J. v.d. Broek en Mw B. v.d. Broek speelden tegen Mw E. v.d. Ven en Mw A. Koster.
De uitslag was 48.86 tegen 51.14.
Koffer 22 gespeeld 2018-12
Hr H. v. Soest en Mw A. Koster speelden tegen Hr J. v.d. Doelen en Mw H. Hanzon.
De uitslag was 54.73 tegen 45.27.
Koffer 18 gespeeld 2018-11
Mw A. de Bruijn en Mw A. Koster speelden tegen Hr P. Derks en Mw M. Bosman.
De uitslag was 52.46 tegen 47.54.
Koffer 17 gespeeld 2018-11
Hr J. v.d. Broek en Mw A. Koster speelden tegen Mw B. v.d. Broek en Mw L. Kramer.
De uitslag was 38.64 tegen 61.36.
Koffer 19 gespeeld 2018-10
Hr J. v.d. Doelen en Mw H. Hanzon speelden tegen Hr H. v. Soest en Mw A. Koster.
De uitslag was 61.55 tegen 38.45.

Meest gespeeld met Hr H. v. Soest namelijk 4 keer van de 11 keren.
Meest gespeeld tegen Mw H. Hanzon namelijk 5 keer van de 11 keren.
Gemiddeld Percentage: 48.55%