Speler: Mw J. v.d. Kroft Sluiten

Speler: Mw J. v.d. Kroft

Koffer 1 gespeeld 2019-09
Mw H. v.d. Bosch en Hr H. Olij speelden tegen Mw J. v.d. Kroft en Hr W.J. Niesert.
De uitslag was 41.86 tegen 58.14.
Koffer 5 gespeeld 2019-09
Mw J. Manten en Hr B. Manten speelden tegen Hr W.J. Niesert en Mw J. v.d. Kroft.
De uitslag was 42.99 tegen 57.01.
Koffer 16 gespeeld 2019-08
Hr E. v. Diepen en Mw M. Vet speelden tegen Mw J. v.d. Kroft en Mw S. v. Kollenburg.
De uitslag was 39.39 tegen 60.61.
Koffer 24 gespeeld 2019-08
Mw M. Vet en Mw J. v.d. Kroft speelden tegen Hr E. v. Diepen en Hr B. Grootendorst.
De uitslag was 46.21 tegen 53.79.
Koffer 6 gespeeld 2019-05
Mw L. Gescher en Mw J. v.d. Kroft speelden tegen Mw H. v.d. Bosch en Hr H. Olij.
De uitslag was 46.40 tegen 53.60.
Koffer 5 gespeeld 2019-05
Mw J. v.d. Kroft en Mw L. Gescher speelden tegen Mw M. Molenaar en Hr W.J. Niesert.
De uitslag was 42.67 tegen 57.33.
Koffer 15 gespeeld 2019-04
Hr E. v. Diepen en Mw M. Vet speelden tegen Hr W. Fitski en Mw J. v.d. Kroft.
De uitslag was 36.74 tegen 63.26.
Koffer 1 gespeeld 2019-04
Hr E. v. Diepen en Mw M. Vet speelden tegen Mw J. v.d. Kroft en Hr W.J. Niesert.
De uitslag was 57.58 tegen 42.42.
Koffer 2 gespeeld 2019-02
Hr W.J. Niesert en Mw M. Molenaar speelden tegen Mw J. v.d. Kroft en Mw J. Manten.
De uitslag was 49.24 tegen 50.76.
Koffer 13 gespeeld 2018-12
Hr E. v. Diepen en Mw M. Vet speelden tegen Mw J. v.d. Kroft en Mw S. v. Kollenburg.
De uitslag was 36.93 tegen 63.07.
Koffer 5 gespeeld 2018-11
Hr H. Olij en Mw H. v.d. Bosch speelden tegen Mw L. Gescher en Mw J. v.d. Kroft.
De uitslag was 54.17 tegen 45.83.
Koffer 25 gespeeld 2018-11
Hr E. v. Diepen en Mw M. Vet speelden tegen Mw L. Gescher en Mw J. v.d. Kroft.
De uitslag was 48.67 tegen 51.33.
Koffer 15 gespeeld 2018-11
Mw J. v.d. Kroft en Mw L. Gescher speelden tegen Mw M. Molenaar en Hr W.J. Niesert.
De uitslag was 49.62 tegen 50.38.

Meest gespeeld met Mw L. Gescher namelijk 5 keer van de 13 keren.
Meest gespeeld tegen Hr E. v. Diepen namelijk 6 keer van de 13 keren.
Gemiddeld Percentage: 52.10%