Speler: Hr A. Kamerbeek Sluiten

Speler: Hr A. Kamerbeek

Koffer 24 gespeeld 2019-08
Hr A. Kamerbeek en Mw Y. Kamerbeek speelden tegen Mw O. Vriend en Hr R. Bosch.
De uitslag was 55.87 tegen 44.13.
Koffer 14 gespeeld 2019-08
Hr A. Kamerbeek en Mw N. Bredewoud speelden tegen Mw Y. Kamerbeek en Hr H. v. Rossum.
De uitslag was 67.23 tegen 32.77.
Koffer 13 gespeeld 2019-07
Mw Y. Kamerbeek en Hr H. v. Rossum speelden tegen Hr A. Kamerbeek en Mw N. Bredewoud.
De uitslag was 45.45 tegen 54.55.
Koffer 6 gespeeld 2019-07
Hr A. Kamerbeek en Mw M. v. Benthem speelden tegen Mw Y. Kamerbeek en Mw G. Punt.
De uitslag was 52.46 tegen 47.54.
Koffer 25 gespeeld 2019-07
Hr A. Kamerbeek en Mw Y. Kamerbeek speelden tegen Mw S. v. Kollenburg en Mw T. v.d. Lugt.
De uitslag was 43.37 tegen 56.63.
Koffer 24 gespeeld 2019-07
Hr A. Kamerbeek en Mw Y. Kamerbeek speelden tegen Hr I. v.d. Spoel en Mw C. de Bel.
De uitslag was 42.23 tegen 57.77.
Koffer 3 gespeeld 2019-06
Hr I. v.d. Spoel en Mw C. de Bel speelden tegen Mw Y. Kamerbeek en Hr A. Kamerbeek.
De uitslag was 36.74 tegen 63.26.
Koffer 20 gespeeld 2019-06
Hr A. Kamerbeek en Mw Y. Kamerbeek speelden tegen Hr J. Claessen en Mw H. Claessen.
De uitslag was 54.55 tegen 45.45.
Koffer 21 gespeeld 2019-06
Hr A. Kamerbeek en Mw Y. Kamerbeek speelden tegen Mw T. v.d. Lugt en Mw S. v. Kollenburg.
De uitslag was 58.71 tegen 41.29.
Koffer 7 gespeeld 2019-05
Hr A. Kamerbeek en Mw G. Punt speelden tegen Mw Y. Kamerbeek en Mw M. v. Benthem.
De uitslag was 50.76 tegen 49.24.
Koffer 2 gespeeld 2019-05
Hr H. v. Oostrom en Mw T. v. Oostrom speelden tegen Hr A. Kamerbeek en Mw Y. Kamerbeek.
De uitslag was 50.76 tegen 49.24.
Koffer 8 gespeeld 2019-04
Hr A. Kamerbeek en Mw Y. Kamerbeek speelden tegen Mw T. v.d. Lugt en Mw S. v. Kollenburg.
De uitslag was 54.36 tegen 45.64.
Koffer 20 gespeeld 2019-03
Hr A. Kamerbeek en Mw Y. Kamerbeek speelden tegen Mw T. v.d. Lugt en Mw S. v. Kollenburg.
De uitslag was 46.02 tegen 53.98.
Koffer 7 gespeeld 2019-02
Hr A. Kamerbeek en Mw Y. Kamerbeek speelden tegen Hr H. Versteegen en Mw M. Post.
De uitslag was 53.79 tegen 46.21.
Koffer 24 gespeeld 2019-01
Hr A. Kamerbeek en Mw Y. Kamerbeek speelden tegen Mw T. v.d. Lugt en Mw S. v. Kollenburg.
De uitslag was 38.83 tegen 61.17.
Koffer 19 gespeeld 2019-01
Hr A. Kamerbeek en Hr B. Bloemen speelden tegen Mw Y. Kamerbeek en Mw N. v.d. Salm.
De uitslag was 57.39 tegen 42.61.
Koffer 21 gespeeld 2019-01
Hr A. Kamerbeek en Mw J. Icks speelden tegen Mw Y. Kamerbeek en Hr G. Roverts.
De uitslag was 59.47 tegen 40.53.
Koffer 21 gespeeld 2018-12
Hr A. Kamerbeek en Mw J. Icks speelden tegen Mw Y. Kamerbeek en Hr G. Roverts.
De uitslag was 59.47 tegen 40.53.
Koffer 6 gespeeld 2018-11
Hr A. Kamerbeek en Mw Y. Kamerbeek speelden tegen Mw M. v. Benthem en Mw G. Punt.
De uitslag was 60.42 tegen 39.58.
Koffer 2 gespeeld 2018-11
Hr A. Kamerbeek en Mw Y. Kamerbeek speelden tegen Mw L. Aarts en Hr W. Aarts.
De uitslag was 31.82 tegen 68.18.
Koffer 24 gespeeld 2018-11
Hr A. Kamerbeek en Mw Y. Kamerbeek speelden tegen Mw T. v. Oostrom en Hr H. v. Oostrom.
De uitslag was 57.77 tegen 42.23.
Koffer 8 gespeeld 2018-11
Mw S. v. Kollenburg en Mw T. v.d. Lugt speelden tegen Hr A. Kamerbeek en Mw Y. Kamerbeek.
De uitslag was 44.32 tegen 55.68.
Koffer 17 gespeeld 2018-11
Mw M. v. Benthem en Mw Y. Kamerbeek speelden tegen Mw G. Punt en Hr A. Kamerbeek.
De uitslag was 42.42 tegen 57.58.
Koffer 1 gespeeld 2018-10
Hr A. Kamerbeek en Mw Y. Kamerbeek speelden tegen Mw S. v. Kollenburg en Mw T. v.d. Lugt.
De uitslag was 56.63 tegen 43.37.
Koffer 7 gespeeld 2018-10
Hr A. Kamerbeek en Mw M. v. Benthem speelden tegen Mw Y. Kamerbeek en Mw G. Punt.
De uitslag was 49.43 tegen 50.57.
Koffer 15 gespeeld 2018-09
Hr A. Kamerbeek en Mw Y. Kamerbeek speelden tegen Hr I. v.d. Spoel en Mw C. de Bel.
De uitslag was 43.94 tegen 56.06.
Koffer 2 gespeeld 2018-09
Hr A. Kamerbeek en Mw Y. Kamerbeek speelden tegen Hr G. Roverts en Mw E. Akkerman.
De uitslag was 47.92 tegen 52.08.
Koffer 1 gespeeld 2018-08
Mw J. Icks en Hr A. Kamerbeek speelden tegen Mw Y. Kamerbeek en Hr G. Roverts.
De uitslag was 62.31 tegen 37.69.
Koffer 13 gespeeld 2018-08
Hr A. Kamerbeek en Mw Y. Kamerbeek speelden tegen Mw T. v.d. Lugt en Mw S. v. Kollenburg.
De uitslag was 53.22 tegen 46.78.
Koffer 6 gespeeld 2018-08
Hr A. Kamerbeek en Mw Y. Kamerbeek speelden tegen Hr G. Roverts en Mw E. Akkerman.
De uitslag was 57.39 tegen 42.61.
Koffer 21 gespeeld 2018-08
Hr A. Kamerbeek en Mw J. Icks speelden tegen Mw Y. Kamerbeek en Hr G. Roverts.
De uitslag was 53.41 tegen 46.59.
Koffer 18 gespeeld 2018-08
Hr A. Kamerbeek en Mw J. Icks speelden tegen Mw Y. Kamerbeek en Hr G. Roverts.
De uitslag was 58.90 tegen 41.10.

Meest gespeeld met Mw Y. Kamerbeek namelijk 20 keer van de 32 keren.
Meest gespeeld tegen Mw Y. Kamerbeek namelijk 12 keer van de 32 keren.
Gemiddeld Percentage: 53.37%