Speler: Hr L. Jonker Sluiten

Speler: Hr L. Jonker

Koffer 11 gespeeld 2019-10
Hr L. Jonker en Mw D. de Jong speelden tegen Mw M. Bezemer en Mw B. v. Breen.
De uitslag was 51.52 tegen 48.48.
Koffer 5 gespeeld 2019-09
Hr B. Vinkenborg en Hr L. Jonker speelden tegen Mw E. Vinkenborg en Mw M. Bezemer.
De uitslag was 44.13 tegen 55.87.
Koffer 1 gespeeld 2019-09
Hr B. Vinkenborg en Hr L. Jonker speelden tegen Mw E. Vinkenborg en Mw M. Bezemer.
De uitslag was 50.76 tegen 49.24.
Koffer 11 gespeeld 2019-08
Hr B. Vinkenborg en Hr L. Jonker speelden tegen Mw E. Vinkenborg en Mw M. Bezemer.
De uitslag was 37.88 tegen 62.12.
Koffer 12 gespeeld 2019-08
Hr L. Jonker en Hr B. Vinkenborg speelden tegen Mw M. Bezemer en Mw E. Vinkenborg.
De uitslag was 52.65 tegen 47.35.
Koffer 24 gespeeld 2019-07
Hr B. Vinkenborg en Hr L. Jonker speelden tegen Mw E. Vinkenborg en Mw M. Bezemer.
De uitslag was 49.81 tegen 50.19.
Koffer 19 gespeeld 2019-07
Hr B. Vinkenborg en Hr L. Jonker speelden tegen Mw E. Vinkenborg en Mw M. Bezemer.
De uitslag was 44.32 tegen 55.68.
Koffer 12 gespeeld 2019-06
Hr B. Vinkenborg en Hr L. Jonker speelden tegen Mw M. Bezemer en Mw E. Vinkenborg.
De uitslag was 44.89 tegen 55.11.

Meest gespeeld met Hr B. Vinkenborg namelijk 7 keer van de 8 keren.
Meest gespeeld tegen Mw M. Bezemer namelijk 8 keer van de 8 keren.
Gemiddeld Percentage: 47.00%