Speler: Mw J. Houtzager Sluiten

Speler: Mw J. Houtzager

Koffer 13 gespeeld 2019-07
Mw M. Thijssen en Mw W. Broeke speelden tegen Mw J. Houtzager en Hr H. Houtzager.
De uitslag was 48.11 tegen 51.89.
Koffer 5 gespeeld 2019-07
Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born speelden tegen Hr H. Houtzager en Mw J. Houtzager.
De uitslag was 50.19 tegen 49.81.
Koffer 11 gespeeld 2019-05
Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born speelden tegen Hr H. Houtzager en Mw J. Houtzager.
De uitslag was 57.95 tegen 42.05.
Koffer 8 gespeeld 2019-04
Mw J. Houtzager en Hr H. Houtzager speelden tegen Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born.
De uitslag was 55.30 tegen 44.70.
Koffer 12 gespeeld 2019-03
Mw J. Houtzager en Hr H. Houtzager speelden tegen Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born.
De uitslag was 56.06 tegen 43.94.
Koffer 2 gespeeld 2019-02
Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born speelden tegen Hr H. Houtzager en Mw J. Houtzager.
De uitslag was 54.73 tegen 45.27.
Koffer 8 gespeeld 2019-01
Mw J. Houtzager en Mw G. Kars speelden tegen Hr H. Houtzager en Mw J. Broeke.
De uitslag was 43.75 tegen 56.25.
Koffer 2 gespeeld 2018-11
Mw J. Houtzager en Hr H. Houtzager speelden tegen Mw J. Vendrik en Hr R. Vendrik.
De uitslag was 47.54 tegen 52.46.
Koffer 24 gespeeld 2018-11
Mw J. Houtzager en Hr H. Houtzager speelden tegen Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born.
De uitslag was 38.83 tegen 61.17.
Koffer 5 gespeeld 2018-11
Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born speelden tegen Hr H. Houtzager en Mw J. Houtzager.
De uitslag was 57.58 tegen 42.42.
Koffer 14 gespeeld 2018-09
Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born speelden tegen Hr H. Houtzager en Mw J. Houtzager.
De uitslag was 57.77 tegen 42.23.

Meest gespeeld met Hr H. Houtzager namelijk 10 keer van de 11 keren.
Meest gespeeld tegen Hr R. v.d. Born namelijk 8 keer van de 11 keren.
Gemiddeld Percentage: 46.83%