Speler: Mw E. Groot Sluiten

Speler: Mw E. Groot

Koffer 10 gespeeld 2019-07
Hr F. v. Wulften en Hr G. Godschalk speelden tegen Mw E. Groot en Mw S. Adriaansz.
De uitslag was 44.32 tegen 55.68.
Koffer 5 gespeeld 2019-05
Mw S. Adriaansz en Mw E. Groot speelden tegen Hr G. Godschalk en Hr F. v. Wulften.
De uitslag was 47.92 tegen 52.08.
Koffer 13 gespeeld 2019-02
Mw E. Groot en Mw S. Adriaansz speelden tegen Hr F. v. Wulften en Hr G. Godschalk.
De uitslag was 51.52 tegen 48.48.
Koffer 19 gespeeld 2019-01
Mw S. Adriaansz en Mw E. Groot speelden tegen Hr G. Godschalk en Hr F. v. Wulften.
De uitslag was 45.83 tegen 54.17.

Meest gespeeld met Mw S. Adriaansz namelijk 4 keer van de 4 keren.
Meest gespeeld tegen Hr F. v. Wulften namelijk 4 keer van de 4 keren.
Gemiddeld Percentage: 50.24%