Speler: Hr J. v. Gisbergen Sluiten

Speler: Hr J. v. Gisbergen

Koffer 5 gespeeld 2019-07
Mw M. Sijmons en Hr J. v. Gisbergen speelden tegen Mw H. v.d. Bosch en Hr H. Olij.
De uitslag was 41.86 tegen 58.14.
Koffer 1 gespeeld 2019-06
Hr H. Olij en Mw M. Sijmons speelden tegen Hr J. v. Gisbergen en Mw H. v.d. Bosch.
De uitslag was 50.19 tegen 49.81.
Koffer 11 gespeeld 2019-05
Mw M. Sijmons en Hr J. v. Gisbergen speelden tegen Mw H. v.d. Bosch en Hr H. Olij.
De uitslag was 50.00 tegen 50.00.
Koffer 17 gespeeld 2019-04
Hr J. v. Gisbergen en Hr J. v.d. Braak speelden tegen Hr H. Olij en Mw H. v.d. Bosch.
De uitslag was 44.13 tegen 55.87.
Koffer 6 gespeeld 2019-03
Hr J. v. Gisbergen en Mw D. Keverling speelden tegen Hr J. Geerlings en Hr W. v. Helsdingen.
De uitslag was 47.73 tegen 52.27.
Koffer 24 gespeeld 2019-01
Hr H. Olij en Hr J. v. Gisbergen speelden tegen Mw H. v.d. Bosch en Mw M. Sijmons.
De uitslag was 58.52 tegen 41.48.
Koffer 21 gespeeld 2019-01
Hr H. Olij en Mw M. Sijmons speelden tegen Mw H. v.d. Bosch en Hr J. v. Gisbergen.
De uitslag was 48.11 tegen 51.89.
Koffer 17 gespeeld 2019-01
Hr H. Olij en Mw H. v.d. Bosch speelden tegen Hr J. v. Gisbergen en Mw M. Sijmons.
De uitslag was 45.83 tegen 54.17.
Koffer 12 gespeeld 2019-01
Hr J. v. Gisbergen en Mw M. Sijmons speelden tegen Mw H. v.d. Bosch en Hr H. Olij.
De uitslag was 49.43 tegen 50.57.
Koffer 21 gespeeld 2018-12
Hr H. Olij en Mw M. Sijmons speelden tegen Mw H. v.d. Bosch en Hr J. v. Gisbergen.
De uitslag was 48.11 tegen 51.89.
Koffer 16 gespeeld 2018-10
Mw L. v. Gisbergen en Hr J. v. Gisbergen speelden tegen Mw M. Sijmons en Mw M. Geraerts.
De uitslag was 39.58 tegen 60.42.
Koffer 15 gespeeld 2018-09
Hr H. Olij en Hr J. v. Gisbergen speelden tegen Mw H. v.d. Bosch en Mw M. Sijmons.
De uitslag was 60.98 tegen 39.02.

Meest gespeeld met Mw M. Sijmons namelijk 4 keer van de 12 keren.
Meest gespeeld tegen Hr H. Olij namelijk 8 keer van de 12 keren.
Gemiddeld Percentage: 50.00%