Speler: Mw A. Cornelissen Sluiten

Speler: Mw A. Cornelissen

Koffer 6 gespeeld 2019-03
Hr J. Lokken en Mw J. Lokken speelden tegen Hr H. Cornelissen en Mw A. Cornelissen.
De uitslag was 45.45 tegen 54.55.
Koffer 24 gespeeld 2018-11
Hr J. Lokken en Mw J. Lokken speelden tegen Hr H. Cornelissen en Mw A. Cornelissen.
De uitslag was 48.48 tegen 51.52.
Koffer 10 gespeeld 2018-09
Hr J. Lokken en Mw J. Lokken speelden tegen Hr H. Cornelissen en Mw A. Cornelissen.
De uitslag was 44.89 tegen 55.11.

Meest gespeeld met Hr H. Cornelissen namelijk 3 keer van de 3 keren.
Meest gespeeld tegen Hr J. Lokken namelijk 3 keer van de 3 keren.
Gemiddeld Percentage: 53.73%