Speler: Mw N. v. Bommel Sluiten

Speler: Mw N. v. Bommel

Koffer 2 gespeeld 2019-07
Hr R. v. Bommel en Mw N. v. Bommel speelden tegen Mw H. Post en Mw B. v. Huet.
De uitslag was 47.16 tegen 52.84.
Koffer 25 gespeeld 2019-07
Hr P. Schipper en Mw H. Schipper speelden tegen Mw N. v. Bommel en Hr R. v. Bommel.
De uitslag was 53.60 tegen 46.40.
Koffer 23 gespeeld 2019-06
Mw N. v. Bommel en Mw H. Schipper speelden tegen Hr R. v. Bommel en Hr P. Schipper.
De uitslag was 42.61 tegen 57.39.
Koffer 24 gespeeld 2019-04
Mw L. Pijl en Hr E. Pijl(+) speelden tegen Mw N. v. Bommel en Hr R. v. Bommel.
De uitslag was 57.01 tegen 42.99.
Koffer 17 gespeeld 2019-04
Mw L. Pijl en Hr E. Pijl(+) speelden tegen Mw N. v. Bommel en Hr R. v. Bommel.
De uitslag was 48.48 tegen 51.52.
Koffer 21 gespeeld 2019-04
Hr R. v. Bommel en Mw N. v. Bommel speelden tegen Mw M. Post en Mw B. v. Huet.
De uitslag was 41.52 tegen 58.48.
Koffer 7 gespeeld 2019-02
Mw H. Schipper en Mw N. v. Bommel speelden tegen Hr P. Schipper en Hr R. v. Bommel.
De uitslag was 50.57 tegen 49.43.
Koffer 15 gespeeld 2019-01
Mw L. Pijl en Hr E. Pijl(+) speelden tegen Mw N. v. Bommel en Hr R. v. Bommel.
De uitslag was 37.88 tegen 62.12.
Koffer 20 gespeeld 2019-01
Hr P. Schipper en Hr R. v. Bommel speelden tegen Mw H. Schipper en Mw N. v. Bommel.
De uitslag was 52.46 tegen 47.54.
Koffer 2 gespeeld 2018-11
Hr R. v. Bommel en Mw N. v. Bommel speelden tegen Mw H. Post en Mw B. v. Huet.
De uitslag was 48.30 tegen 51.70.
Koffer 15 gespeeld 2018-11
Mw N. v. Bommel en Hr R. v. Bommel speelden tegen Hr E. Pijl(+) en Mw L. Pijl.
De uitslag was 54.73 tegen 45.27.
Koffer 23 gespeeld 2018-09
Hr P. Schipper en Hr R. v. Bommel speelden tegen Mw H. Schipper en Mw N. v. Bommel.
De uitslag was 57.77 tegen 42.23.
Koffer 9 gespeeld 2018-09
Mw L. Pijl en Hr E. Pijl(+) speelden tegen Mw N. v. Bommel en Hr R. v. Bommel.
De uitslag was 47.16 tegen 52.84.
Koffer 1 gespeeld 2018-08
Mw N. v. Bommel en Hr R. v. Bommel speelden tegen Mw H. Post en Mw B. v. Huet.
De uitslag was 56.44 tegen 43.56.

Meest gespeeld met Hr R. v. Bommel namelijk 10 keer van de 14 keren.
Meest gespeeld tegen Hr P. Schipper namelijk 5 keer van de 14 keren.
Gemiddeld Percentage: 49.07%