Speler: Mw W. Broeke Sluiten

Speler: Mw W. Broeke

Koffer 3 gespeeld 2019-08
Mw M. Thijssen en Mw W. Broeke speelden tegen Mw N. Bosman en Mw L. Poulissen.
De uitslag was 41.48 tegen 58.52.
Koffer 13 gespeeld 2019-07
Mw M. Thijssen en Mw W. Broeke speelden tegen Mw J. Houtzager en Hr H. Houtzager.
De uitslag was 48.11 tegen 51.89.
Koffer 8 gespeeld 2019-07
Mw A. Niesert en Mw M. Thijssen speelden tegen Hr W.J. Niesert en Mw W. Broeke.
De uitslag was 46.21 tegen 53.79.
Koffer 25 gespeeld 2019-07
Mw A. Niesert en Mw M. Thijssen speelden tegen Mw G. Zwiers en Mw W. Broeke.
De uitslag was 42.42 tegen 57.58.
Koffer 17 gespeeld 2019-07
Mw A. Niesert en Hr W.J. Niesert speelden tegen Mw W. Broeke en Mw M. v.d. Lelij.
De uitslag was 45.27 tegen 54.73.
Koffer 3 gespeeld 2019-06
Mw M. Thijssen en Mw W. Broeke speelden tegen Mw N. Bosman en Mw L. Poulissen.
De uitslag was 54.92 tegen 45.08.
Koffer 21 gespeeld 2019-06
Mw M. Thijssen en Mw W. Broeke speelden tegen Mw G. Punt en Mw M. Gouka.
De uitslag was 44.51 tegen 55.49.
Koffer 17 gespeeld 2019-04
Mw A. Niesert en Mw W. Broeke speelden tegen Mw M. v.d. Lelij en Hr W.J. Niesert.
De uitslag was 53.98 tegen 46.02.
Koffer 21 gespeeld 2019-04
Mw R. v.d. Bogaard en Hr B. Bloemen speelden tegen Mw W. Broeke en Mw N. v.d. Salm.
De uitslag was 62.50 tegen 37.50.
Koffer 25 gespeeld 2019-04
Mw G. Punt en Mw M. Gouka speelden tegen Mw W. Broeke en Mw M. Thijssen.
De uitslag was 55.68 tegen 44.32.
Koffer 25 gespeeld 2019-04
Mw M. Gouka en Mw G. Punt speelden tegen Mw M. Thijssen en Mw W. Broeke.
De uitslag was 47.73 tegen 52.27.
Koffer 12 gespeeld 2019-03
Mw N. Bosman en Mw L. Poulissen speelden tegen Mw W. Broeke en Mw M. Thijssen.
De uitslag was 52.08 tegen 47.92.
Koffer 6 gespeeld 2019-03
Mw M. Thijssen en Mw W. Broeke speelden tegen Mw M. Gouka en Mw G. Punt.
De uitslag was 56.63 tegen 43.37.
Koffer 7 gespeeld 2019-02
Mw M. Thijssen en Mw W. Broeke speelden tegen Mw L. Poulissen en Mw N. Bosman.
De uitslag was 43.56 tegen 56.44.
Koffer 3 gespeeld 2019-01
Mw R. v.d. Bogaard en Hr B. Bloemen speelden tegen Mw N. v.d. Salm en Mw W. Broeke.
De uitslag was 64.20 tegen 35.80.
Koffer 20 gespeeld 2019-01
Mw H. Schipper-de G. en Mw M. Thijssen speelden tegen Mw M. Gouka en Mw W. Broeke.
De uitslag was 45.08 tegen 54.92.
Koffer 19 gespeeld 2019-01
Mw M. Thijssen en Mw W. Broeke speelden tegen Mw N. Bosman en Mw L. Poulissen.
De uitslag was 45.83 tegen 54.17.
Koffer 2 gespeeld 2018-11
Mw M. Thijssen en Mw W. Broeke speelden tegen Mw N. Bosman en Mw L. Poulissen.
De uitslag was 60.98 tegen 39.02.
Koffer 24 gespeeld 2018-11
Mw M. Thijssen en Mw W. Broeke speelden tegen Mw G. Punt en Mw M. Gouka.
De uitslag was 49.05 tegen 50.95.
Koffer 19 gespeeld 2018-10
Mw M. Thijssen en Mw W. Broeke speelden tegen Mw M. Gouka en Mw G. Punt.
De uitslag was 50.00 tegen 50.00.
Koffer 13 gespeeld 2018-08
Mw G. Punt en Mw M. v. Benthem speelden tegen Mw W. Broeke en Mw L. Poulissen.
De uitslag was 42.42 tegen 57.58.
Koffer 7 gespeeld 2018-08
Mw M. Thijssen en Mw W. Broeke speelden tegen Mw M. Gouka en Mw G. Punt.
De uitslag was 39.77 tegen 60.23.

Meest gespeeld met Mw M. Thijssen namelijk 14 keer van de 22 keren.
Meest gespeeld tegen Mw G. Punt namelijk 8 keer van de 22 keren.
Gemiddeld Percentage: 49.33%