Speler: Mw N. Bosman Sluiten

Speler: Mw N. Bosman

Koffer 3 gespeeld 2019-08
Mw M. Thijssen en Mw W. Broeke speelden tegen Mw N. Bosman en Mw L. Poulissen.
De uitslag was 41.48 tegen 58.52.
Koffer 23 gespeeld 2019-06
Mw M. Thijssen en Mw N. Bosman speelden tegen Mw E. Ham en Mw A. v. Thuijl.
De uitslag was 39.02 tegen 60.98.
Koffer 3 gespeeld 2019-06
Mw M. Thijssen en Mw W. Broeke speelden tegen Mw N. Bosman en Mw L. Poulissen.
De uitslag was 54.92 tegen 45.08.
Koffer 12 gespeeld 2019-03
Mw N. Bosman en Mw L. Poulissen speelden tegen Mw W. Broeke en Mw M. Thijssen.
De uitslag was 52.08 tegen 47.92.
Koffer 7 gespeeld 2019-02
Mw M. Thijssen en Mw W. Broeke speelden tegen Mw L. Poulissen en Mw N. Bosman.
De uitslag was 43.56 tegen 56.44.
Koffer 8 gespeeld 2019-01
Mw A. v. Thuijl en Mw M. Thijssen speelden tegen Mw L. Poulissen en Mw N. Bosman.
De uitslag was 48.48 tegen 51.52.
Koffer 19 gespeeld 2019-01
Mw M. Thijssen en Mw W. Broeke speelden tegen Mw N. Bosman en Mw L. Poulissen.
De uitslag was 45.83 tegen 54.17.
Koffer 2 gespeeld 2018-11
Mw M. Thijssen en Mw W. Broeke speelden tegen Mw N. Bosman en Mw L. Poulissen.
De uitslag was 60.98 tegen 39.02.
Koffer 1 gespeeld 2018-10
Mw M. Thijssen en Mw N. Bosman speelden tegen Mw A. v. Thuijl en Mw E. Ham.
De uitslag was 39.39 tegen 60.61.
Koffer 23 gespeeld 2018-09
Mw N. Bosman en Mw L. Poulissen speelden tegen Mw M. Thijssen en Mw M. Gouka.
De uitslag was 42.23 tegen 57.77.

Meest gespeeld met Mw L. Poulissen namelijk 8 keer van de 10 keren.
Meest gespeeld tegen Mw M. Thijssen namelijk 8 keer van de 10 keren.
Gemiddeld Percentage: 47.75%