Speler: Mw E. Bokma Sluiten

Speler: Mw E. Bokma

Koffer 3 gespeeld 2019-01
Mw F. Steilberg en Mw E. Bokma speelden tegen Mw I. Quarles v.Ufford en Mw B. v.d. Broek.
De uitslag was 42.23 tegen 57.77.
Koffer 10 gespeeld 2019-01
Mw B. v.d. Broek en Mw I. Quarles v.Ufford speelden tegen Mw F. Steilberg en Mw E. Bokma.
De uitslag was 57.01 tegen 42.99.
Koffer 23 gespeeld 2018-12
Mw F. Steilberg en Mw E. Bokma speelden tegen Mw B. v.d. Broek en Hr T. Reijers.
De uitslag was 34.09 tegen 65.91.
Koffer 18 gespeeld 2018-11
Mw F. Steilberg en Mw E. Bokma speelden tegen Mw I. Quarles v.Ufford en Mw B. v.d. Broek.
De uitslag was 46.40 tegen 53.60.
Koffer 7 gespeeld 2018-10
Mw B. v.d. Broek en Mw I. Quarles v.Ufford speelden tegen Mw F. Steilberg en Mw E. Bokma.
De uitslag was 52.27 tegen 47.73.
Koffer 24 gespeeld 2018-09
Mw F. Steilberg en Mw E. Bokma speelden tegen Mw B. v.d. Broek en Mw I. Quarles v.Ufford.
De uitslag was 35.80 tegen 64.20.
Koffer 14 gespeeld 2018-08
Mw F. Steilberg en Mw E. Bokma speelden tegen Mw I. Quarles v.Ufford en Mw B. v.d. Broek.
De uitslag was 43.18 tegen 56.82.
Koffer 18 gespeeld 2018-08
Mw B. v.d. Broek en Mw I. Quarles v.Ufford speelden tegen Mw E. Bokma en Hr P. Derks.
De uitslag was 58.52 tegen 41.48.

Meest gespeeld met Mw F. Steilberg namelijk 7 keer van de 8 keren.
Meest gespeeld tegen Mw B. v.d. Broek namelijk 8 keer van de 8 keren.
Gemiddeld Percentage: 41.74%