Sluiten
Koffernr. : 19, Eindstand opgemaakt : 2019-09
1 Mw M. Veuger en Mw A. de Bruijn : 64.96
2 Mw F. Wegman en Mw R. Nijman : 57.39
3 Mw T. v. Vliet en Mw I. v.d. Klij : 56.25
4 Mw A. Kruithof en Hr W. Kruithof : 55.68
5 Hr B. Vinkenborg en Mw E. Vinkenborg : 54.73
6 Hr R. v. Meurs en Hr W.J. Niesert : 54.55
7 Mw H. v. Veenendaal en Mw H. v.d. Bosch : 54.52
8 Hr T. Reijers en Hr J. Wijgman : 53.22
9 Mw A. de Vogel en Mw T. Koning : 51.89
10 Hr J. Fokker en Hr A. Kuiken : 51.89
11 Mw A. v. Dommelen en Mw E. Staat : 50.38
12 Hr F. Ras en Mw D. Ras : 50.19
13 Hr H. Ras en Mw J. Ras : 49.81
14 Mw A. Kerste en Mw C. v. Doorn : 49.62
15 Mw N. Fokker en Mw M. Kuiken : 48.11
16 Hr J. de Vogel en Mw A. Roos : 48.11
17 Mw W. Wijgman en Mw D. Roede : 46.78
18 Hr B. v. Veenendaal en Hr H. Olij : 45.48
19 Hr S. Molenaar en Mw M. Molenaar : 45.45
20 Hr D. Wolfert en Mw A. v. Achterberg : 45.27
21 Hr P. Kruithof en Mw R. Kruithof : 44.32
22 Mw G. Boot en Mw P. Brinkman : 43.75
23 Mw J. Kapiteijn en Mw I. v.d. Spek : 42.61
24 Mw M. Schippers en Mw V. Spelde : 35.04


Sluiten
Koffernr. : 19, Eindstand opgemaakt : 2019-07
1 Mw H. Faber en Hr D. Middelkoop : 60.61
2 Mw T. Koning en Mw H. Faber : 56.82
3 Mw E. Staat en Mw C. v. Doorn : 56.63
4 Hr J. Boeijenga en Mw J. Boeijenga : 56.25
5 Mw E. Vinkenborg en Mw M. Bezemer : 55.68
6 Hr J. v.d. Broek en Mw B. v.d. Broek : 55.11
7 Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse : 54.92
8 Mw A. de Bruin en Mw J. Icks : 53.41
9 Mw H. v.d. Bosch en Hr H. Olij : 52.08
10 Mw V. Spelde en Mw M. Schippers : 50.95
11 Mw E. Elderman en Mw S. Deekman : 50.76
12 Mw A. v. Dommelen en Mw R. Vente : 50.19
13 Hr F. Vente en Hr J. Lenting : 49.81
14 Mw R. v. Heijningen en Mw J. v.d. Siepkamp : 49.24
15 Mw A. de Bruijn en Mw E. Vreugdenhil : 49.05
16 Mw M. Koelewijn en Hr E. Koelewijn : 47.92
17 Mw H. Dijkman en Mw I. Koldenhof : 46.59
18 Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born : 45.08
19 Mw C. v. Laatum en Hr H. v. Laatum : 44.89
20 Hr B. Vinkenborg en Hr L. Jonker : 44.32
21 Hr W. Kruithof en Mw A. Kruithof : 43.75
22 Mw W. v.d. Loo en Mw N. Alblas : 43.37
23 Mw L. Beek en Mw G. v. Beusekom : 43.18
24 Hr L. Burgering en Hr R. Veltman : 39.39


Sluiten
Koffernr. : 19, Eindstand opgemaakt : 2019-05
1 Mw J. Rol en Mw B. v.d. Broek : 62.31
2 Mw G. Grim en Hr J. Grim : 61.93
3 Hr J. Sonnemans en Mw R. Sonnemans : 60.98
4 Hr C. de Vries en Mw J. Jansen : 58.71
5 Hr H. v. Delft en Hr C. Dufais : 58.14
6 Mw A. de Bruin en Mw J. Icks : 55.87
7 Mw M. Doeser en Mw G. Grim : 54.55
8 Mw S. Hennevelt en Mw L. Koelman : 53.60
9 Hr R. Leicher en Mw M. Leicher : 52.84
10 Mw H. v.d. Bosch en Hr H. Olij : 51.70
11 Mw A. Kerste en Mw W. v.d. Laan : 50.95
12 Mw M. Bosman en Hr P. Derks : 50.00
13 Mw L. Kooyman en Mw E. Hogen Esch : 50.00
14 Mw A. v. Dommelen en Mw R. Vente : 49.05
15 Mw E. Crama en Hr K. v.d. Geest : 48.30
16 Mw M. Kestens en Hr H. Kestens : 47.16
17 Hr P. Peek en Hr T. Reijers : 46.40
18 Mw P. Buijs en Mw J. Pasman : 45.45
19 Mw I. Koldenhof en Mw H. Dijkman : 44.13
20 Mw M. v. Delft en Mw H. Dufais : 41.86
21 Hr H. de Vries en Mw M. de Vries : 41.29
22 Hr T. v.d. Loo en Mw W. v.d. Loo : 39.02
23 Mw I. Langelaar en Hr H. Lauffer : 38.07
24 Hr J. v.d. Broek en Hr Y. Rol : 37.69


Sluiten
Koffernr. : 19, Eindstand opgemaakt : 2019-03
1 Mw D. Boellaard en Mw M. Korver : 60.98
2 Mw R. v.d. Lee en Mw A. Roerdinkholder : 58.90
3 Mw A. Willekes en Hr C. Willekes : 57.01
4 Hr A. Briede en Hr F. Pouw(+) : 56.63
5 Mw L. v. Oosten en Mw A. Kruithof : 56.44
6 Hr W. v. Dijk en Mw C. v. Dijk : 56.31
7 Mw B. v.d. Broek en Mw M. v. Toorenburg : 56.25
8 Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse : 54.73
9 Mw N. Alblas en Mw E. Staat : 53.98
10 Mw M. Bosman en Hr P. Derks : 53.79
11 Mw A. de Bruin en Mw M. Ringeling : 53.41
12 Hr J. v.d. Laan en Mw A. Witmond : 51.70
13 Mw N. v. Leersum en Mw W. v.d. Laan : 48.30
14 Mw I. Koldenhof en Mw H. Dijkman : 46.59
15 Mw E. Hogen Esch en Mw L. Kooyman : 46.21
16 Mw W. v.d. Loo en Mw C. v. Doorn : 46.02
17 Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born : 45.27
18 Mw F. Huurman en Mw J. v. Dijk : 43.75
19 Hr J. Boot en Mw C. Boot : 43.69
20 Mw M. Doeser en Mw J. Pasman : 43.56
21 Mw W. Briede en Mw G. Boot : 43.37
22 Mw A. Kerste en Mw A. v. Dommelen : 42.99
23 Hr G. v.d. Lee en Hr J. Roerdinkholder : 41.10
24 Mw T. Hogenes en Mw C. de Loor : 39.02


Sluiten
Koffernr. : 19, Eindstand opgemaakt : 2019-01
1 Mw N. Wessels en Hr H. Wessels : 64.02
2 Mw C. v. Doorn en Mw N. Alblas : 62.31
3 Mw J. Pasman en Mw H. Schoonderbeek : 61.55
4 Hr J. Roerdinkholder en Mw A. Roerdinkholder : 59.09
5 Hr A. Kamerbeek en Hr B. Bloemen : 57.39
6 Hr W. Aarts en Mw L. Aarts : 56.63
7 Hr F. Pouw(+) en Hr A. Briede : 55.87
8 Mw C. Boot en Hr J. Spiegelenberg : 55.87
9 Hr G. Godschalk en Hr F. v. Wulften : 54.17
10 Mw N. Bosman en Mw L. Poulissen : 54.17
11 Hr T. Post en Hr E. Post : 53.79
12 Mw I. v. Leeuwen en Hr L. v. Leeuwen : 52.27
13 Hr J. Lokken en Mw J. Lokken : 47.73
14 Mw J. Bibo en Hr E. Bibo : 46.21
15 Mw S. Adriaansz en Mw E. Groot : 45.83
16 Mw M. Thijssen en Mw W. Broeke : 45.83
17 Hr J. Boot en Mw A. Spiegelenberg : 44.13
18 Mw G. Boot en Mw W. Briede : 44.13
19 Mw S. v. Kollenburg en Mw T. v.d. Lugt : 43.37
20 Mw Y. Kamerbeek en Mw N. v.d. Salm : 42.61
21 Hr W. v. Dijk en Mw C. v. Dijk : 40.91
22 Mw J. Boeijenga en Hr J. Boeijenga : 38.45
23 Mw E. Staat en Mw W. v.d. Loo : 37.69
24 Mw L. Gomersbach en Mw E. Nelissen : 35.98


Sluiten
Koffernr. : 19, Eindstand opgemaakt : 2018-10
1 Hr J. v.d. Doelen en Mw H. Hanzon : 61.55
2 Mw L. Aarts en Hr W. Aarts : 60.98
3 Hr M. v. Beeck en Mw T. v. Beeck : 56.63
4 Mw N. Wessels en Hr H. Wessels : 56.06
5 Mw H. Leuven en Mw S. v. Kollenburg : 54.73
6 Mw N. Koning en Mw E. Springer : 54.17
7 Mw E. Vreugdenhil en Mw A. de Bruijn : 53.98
8 Hr H. Stollenwerck en Hr F. Hendriks : 52.84
9 Mw A. Perdon en Hr G. Perdon : 52.08
10 Mw C. v.d. Brink en Mw D. Schreijer : 51.70
11 Mw F. Wegman en Mw H. Olree : 51.33
12 Mw M. Gouka en Mw G. Punt : 50.00
13 Mw M. Thijssen en Mw W. Broeke : 50.00
14 Mw I. v.d. Spek en Mw R. Nijman : 48.67
15 Mw K. Frasik en Mw I. Jordan : 48.30
16 Hr W. v. Dijk Ngn en Mw C. v. Dijk Ngn : 47.92
17 Hr M. Goossens en Hr D. Drossaert : 47.16
18 Mw M. Schippers en Mw V. Spelde : 46.02
19 Mw W. Koning en Mw S. v. Drogenbroek : 45.83
20 Mw T. v.d. Lugt en Mw D. Herweier : 45.27
21 Mw L. Gomersbach en Mw E. Nelissen : 43.94
22 Hr B. Verkroost en Mw T. Verkroost : 43.37
23 Mw L. Willemse en Hr B. Willemse : 39.02
24 Hr H. v. Soest en Mw A. Koster : 38.45