Sluiten
Koffernr. : 18, Eindstand opgemaakt : 2019-06
1 Mw W. Jongerius en Hr C. Veuger : 68.75
2 Hr I. v.d. Spoel en Mw C. de Bel : 64.20
3 Hr H. Bolijn en Mw E. Bolijn : 62.88
4 Mw R. v. Heijningen en Mw J. v.d. Siepkamp : 62.12
5 Mw A. Witmond en Hr J. v.d. Laan : 61.17
6 Mw A. de Bruin en Mw M. Ringeling : 59.85
7 Mw P. Buijs en Mw G. Grim : 57.95
8 Mw A. Kruithof en Hr W. Kruithof : 56.06
9 Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse : 54.73
10 Mw A. de Bruijn en Mw E. Vreugdenhil : 52.84
11 Mw N. Alblas en Mw R. Vente : 51.70
12 Hr T. Arends en Mw N. Arends : 50.76
13 Hr R. Leicher en Mw M. Leicher : 49.24
14 Mw W. v.d. Loo en Mw C. v. Doorn : 48.30
15 Mw H. Schipper-de G. en Mw V. Spelde : 47.16
16 Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born : 45.27
17 Mw G. Grim en Hr J. Grim : 43.94
18 Mw M. Doeser en Mw A. Kruithof : 42.05
19 Mw I. Koldenhof en Mw H. Dijkman : 40.15
20 Mw N. v. Leersum en Mw W. v.d. Laan : 38.83
21 Mw S. Deekman en Mw M. v. Essenberg : 37.88
22 Hr D. Wolfert en Mw A. v. Achterberg : 37.12
23 Mw M. Lous en Mw R. Dirks : 35.80
24 Mw M. Veuger en Mw F. v.d. Berg : 31.25


Sluiten
Koffernr. : 18, Eindstand opgemaakt : 2019-04
1 Mw R. Boon en Hr R. Boon : 63.26
2 Mw E. Staat en Mw R. Vente : 63.07
3 Mw L. Koelman en Mw S. Hennevelt : 62.50
4 Hr J. v.d. Laan en Mw A. Witmond : 62.31
5 Mw A. Polstra en Mw B. Brasser : 61.74
6 Hr F. Pouw(+) en Hr A. Briede : 60.98
7 Mw M. Bosman en Hr P. Derks : 58.71
8 Mw N. Alblas en Mw A. Kerste : 56.82
9 Mw H. Faber en Mw T. Koning : 53.41
10 Mw L. Westerveld en Mw S. Wasman : 53.41
11 Hr J. v.d. Broek en Mw B. v.d. Broek : 53.22
12 Mw A. Roerdinkholder en Hr J. Roerdinkholder : 52.84
13 Mw C. v. Dijk en Hr W. v. Dijk : 47.16
14 Mw E. v.d. Ven en Mw A. Koster : 46.78
15 Mw E. Grijseels en Mw M. Smits : 46.59
16 Mw G. v. Beusekom en Mw L. Beek : 46.59
17 Mw W. v.d. Laan en Mw C. v. Doorn : 43.18
18 Mw C. Swinkels en Hr F. Swinkels : 41.29
19 Mw G. Boot en Mw W. Briede : 39.02
20 Mw H. de Ridder en Mw L. de Putter : 38.26
21 Mw N. v. Leersum en Mw W. v.d. Laan : 37.69
22 Hr T. Reijers en Hr P. Peek : 37.50
23 Mw A. v. Dommelen en Mw W. v.d. Loo : 36.93
24 Mw N. Arends en Hr T. Arends : 36.74


Sluiten
Koffernr. : 18, Eindstand opgemaakt : 2019-02
1 Hr R. Veltman en Hr L. Burgering : 63.45
2 Mw G. Grim en Hr J. Grim : 61.55
3 Mw L. Koelman en Mw S. Hennevelt : 60.23
4 Mw L. v. Oosten en Mw S. Saarloos : 57.39
5 Hr J. v.d. Laan en Mw A. Witmond : 55.68
6 Hr W. Versteeg en Mw J. Versteeg : 54.36
7 Mw N. Alblas en Mw K. Heijenbrok : 53.03
8 Mw A. v. Dommelen en Mw R. Vente : 51.89
9 Mw A. de Bruin en Mw J. Icks : 50.76
10 Hr R. Noordenbos en Hr J. Boot : 50.38
11 Mw F. Steilberg en Hr P. Derks : 50.19
12 Mw T. v. Vliet en Mw P. Brinkman : 50.19
13 Mw I. v.d. Klij en Mw G. Boot : 49.81
14 Mw I. Quarles v.Ufford en Mw B. v.d. Broek : 49.81
15 Mw C. Boot en Mw A. Noordenbos : 49.62
16 Mw I. Koldenhof en Mw H. Dijkman : 49.24
17 Mw A. Kerste en Mw N. Alblas : 48.11
18 Mw C. v. Doorn en Mw E. Staat : 46.97
19 Hr W. v. Dijk en Mw C. v. Dijk : 45.64
20 Mw N. v. Leersum en Mw W. v.d. Laan : 44.32
21 Mw J. v.d. Bogaard en Mw G. Nieber : 42.61
22 Hr T. Reijers en Hr P. Peek : 39.77
23 Mw I. Langelaar en Hr H. Lauffer : 38.45
24 Mw A. Veltman en Mw W. Koning : 36.55


Sluiten
Koffernr. : 18, Eindstand opgemaakt : 2018-11
1 Mw D. Boellaard en Mw M. Korver : 62.31
2 Hr P. de Lange en Mw C. Copier : 57.95
3 Mw G. Grim en Mw P. Buijs : 56.82
4 Mw C. v. Dijk en Hr W. v. Dijk : 55.68
5 Mw H. v. Zuijlen en Mw G. Heus : 54.92
6 Hr T. Reijers en Mw M. Scheren : 54.17
7 Mw I. Quarles v.Ufford en Mw B. v.d. Broek : 53.60
8 Mw S. v. Kollenburg en Mw S. Saarloos : 52.84
9 Mw A. de Bruijn en Mw A. Koster : 52.46
10 Mw A. v. Dommelen en Mw G. Meeuwissen : 51.52
11 Mw N. Alblas en Mw C. v. Doorn : 51.14
12 Hr R. Noordenbos en Hr B. Grootendorst : 50.38
13 Mw A. Noordenbos en Mw C. Boot : 49.62
14 Hr F. Vente en Mw E. Staat : 48.86
15 Mw R. Vente en Mw W. v.d. Loo : 48.48
16 Hr P. Derks en Mw M. Bosman : 47.54
17 Mw J. v.d. Bogaard en Mw J. Langerak : 47.16
18 Mw F. Steilberg en Mw E. Bokma : 46.40
19 Mw Y. Dingemans en Mw J. de la Rive Box : 45.83
20 Mw T. v. Rooijen en Mw M. Froon : 45.08
21 Mw A. Roerdinkholder en Hr J. Roerdinkholder : 44.32
22 Mw J. Pasman en Mw A. Kruithof : 43.18
23 Hr I. v.d. Spoel en Mw C. de Bel : 42.05
24 Mw T. Hogenes en Mw C. de Loor : 37.69


Sluiten
Koffernr. : 18, Eindstand opgemaakt : 2018-08
1 Mw A. de Bruijn en Mw E. Vreugdenhil : 62.69
2 Mw N. Alblas en Mw E. Staat : 62.12
3 Hr J. Boot en Mw C. Boot : 59.09
4 Hr A. Kamerbeek en Mw J. Icks : 58.90
5 Mw B. v.d. Broek en Mw I. Quarles v.Ufford : 58.52
6 Mw A. v. Weerdenburg en Hr W. v. Weerdenburg : 57.95
7 Mw D. Herweier en Mw M. Koelewijn : 56.06
8 Hr R. Leicher en Mw M. Leicher : 53.79
9 Hr C. v. Leeuwen en Mw E. v. Leeuwen : 52.46
10 Mw H. Schoonderbeek en Mw J. Pasman : 51.89
11 Mw H. Dijkman en Mw R. Post : 51.52
12 Mw M. Doeser en Mw G. Grim : 50.38
13 Mw L. v. Oosten en Mw P. Buijs : 49.62
14 Mw A. de Bruin en Mw I. Koldenhof : 48.48
15 Hr J. Boeijenga en Mw J. Boeijenga : 48.11
16 Hr H. Wijnen en Mw M. Wijnen : 47.54
17 Mw M. Kestens en Hr H. Kestens : 46.21
18 Mw H. Leuven en Mw O. Vriend : 43.94
19 Mw N. v.d. Kerkhof en Mw E. Hogendoorn : 42.05
20 Mw E. Bokma en Hr P. Derks : 41.48
21 Mw Y. Kamerbeek en Hr G. Roverts : 41.10
22 Hr R. Noordenbos en Mw A. Noordenbos : 40.91
23 Mw W. v.d. Laan en Mw C. v. Doorn : 37.88
24 Mw M. Schippers en Mw V. Spelde : 37.31