Sluiten
Koffernr. : 24, Eindstand opgemaakt : 2019-08
1 Mw J. de la Rive Box en Mw Y. Dingemans : 63.45
2 Mw J. Pasman en Mw G. Grim : 57.95
3 Hr E. v. Oenen en Mw J. v. Oenen : 57.77
4 Hr H. v. Oostrom en Mw T. v. Oostrom : 56.63
5 Hr A. Kamerbeek en Mw Y. Kamerbeek : 55.87
6 Hr J. Lenting en Hr W.J. Niesert : 54.55
7 Hr E. v. Diepen en Hr B. Grootendorst : 53.79
8 Mw L. Quick en Mw T. Verloop : 53.41
9 Hr J. Urlings en Hr H. v.d. Ing : 53.41
10 Mw A. v. Dommelen en Mw N. Alblas : 51.14
11 Mw E. Grijseels en Mw H. v.d. Bosch : 50.57
12 Mw A. Hulshoff en Mw H. Murphy : 50.19
13 Mw E. Vinkenborg en Mw H. Koudijs : 49.81
14 Hr H. Grijseels en Hr H. Olij : 49.43
15 Mw E. Staat en Mw A. v. Dommelen : 48.86
16 Hr S. Molenaar en Hr F. Forger : 46.59
17 Mw M. Gouka en Mw H. Schipper-de G. : 46.59
18 Mw M. Vet en Mw J. v.d. Kroft : 46.21
19 Mw M. Thijssen en Mw A. Niesert : 45.45
20 Mw O. Vriend en Hr R. Bosch : 44.13
21 Hr R. Noordenbos en Mw A. Noordenbos : 43.37
22 Mw M. v.d. Lugt en Mw W. Schouten : 42.23
23 Mw M. Doeser en Mw P. Buijs : 42.05
24 Hr T. Reijers en Mw M. Scheren : 36.55


Sluiten
Koffernr. : 24, Eindstand opgemaakt : 2019-07
1 Hr A. Spithoven en Hr R. Veltman : 61.55
2 Mw G. Grim en Mw A. Kruithof : 59.85
3 Hr I. v.d. Spoel en Mw C. de Bel : 57.77
4 Mw H. Dijkman en Mw I. Koldenhof : 55.83
5 Mw D. Boellaard en Mw M. Korver : 55.49
6 Mw M. Schippers en Mw V. Spelde : 53.98
7 Hr T. Reijers en Mw Y. Smit : 52.27
8 Mw R. Sonnemans en Hr J. Sonnemans : 52.08
9 Hr R. Noordenbos en Hr J. Boot : 51.33
10 Hr W. v. Dijk en Mw C. v. Dijk : 50.72
11 Hr R. Leicher en Mw M. Leicher : 50.38
12 Mw E. Vinkenborg en Mw M. Bezemer : 50.19
13 Hr B. Vinkenborg en Hr L. Jonker : 49.81
14 Hr T. Arends en Mw N. Arends : 49.62
15 Mw A. Noordenbos en Mw C. Boot : 48.67
16 Hr J. Roerdinkholder en Mw A. Roerdinkholder : 48.45
17 Mw ? De Vries en Hr R. Blijswijk : 47.92
18 Mw J. Vendrik en Hr R. Vendrik : 47.73
19 Mw M. Veuger en Mw E. Vreugdenhil : 46.02
20 Mw C. de Loor en Mw T. Hogenes : 44.51
21 Mw A. de Bruin en Mw J. Icks : 43.33
22 Hr A. Kamerbeek en Mw Y. Kamerbeek : 42.23
23 Mw L. v. Oosten en Mw J. Pasman : 40.15
24 Mw A. Veltman en Mw W. Koning : 38.45


Sluiten
Koffernr. : 24, Eindstand opgemaakt : 2019-04
1 Hr H. Olij en Mw H. v.d. Bosch : 60.23
2 Hr J. v.d. Laan en Mw A. Witmond : 57.77
3 Mw L. Pijl en Hr E. Pijl(+) : 57.01
4 Mw B. Kortenhorst en Mw H. Schipper-de G. : 56.44
5 Mw H. Schipper-de G. en Mw B. Kortenhorst : 55.68
6 Mw J. Boeijenga en Hr J. Boeijenga : 54.92
7 Mw A. v. Dommelen en Mw R. Vente : 53.98
8 Mw S. Mastenbroek en Hr E. Mastenbroek : 52.84
9 Mw N. Koning en Hr B. Grootendorst : 52.27
10 Mw T. v. Vliet en Mw G. Boot : 52.27
11 Mw M. Thijssen en Mw A. Niesert : 50.00
12 Mw N. Fokker en Mw J. Buitenhuis : 50.00
13 Hr J. Fokker en Mw G. Verhoef : 50.00
14 Mw E. Bruinhof en Mw G. Zwiers : 50.00
15 Mw I. v.d. Klij en Mw P. Brinkman : 47.73
16 Mw W. Koning en Mw E. Vreugdenhil : 47.73
17 Hr T. Klarenbeek en Hr T. v.d. Loo : 47.16
18 Mw N. Alblas en Mw C. v. Doorn : 46.02
19 Mw G. Boot en Hr F. Pouw(+) : 45.08
20 Mw T. Verloop en Mw L. Quick : 44.32
21 Mw L. Quick en Mw T. Verloop : 43.56
22 Mw N. v. Bommel en Hr R. v. Bommel : 42.99
23 Mw N. v. Leersum en Mw W. v.d. Laan : 42.23
24 Mw J. Manten en Hr W.J. Niesert : 39.77


Sluiten
Koffernr. : 24, Eindstand opgemaakt : 2019-01
1 Hr M. Goossens en Hr D. Drossaert : 65.91
2 Hr W. Kruithof en Mw A. Kruithof : 63.83
3 Mw A. v. Maanen en Mw J. Hilbrand : 62.31
4 Mw T. v.d. Lugt en Mw S. v. Kollenburg : 61.17
5 Mw F. Wegman en Mw R. Nijman : 58.52
6 Hr H. Olij en Hr J. v. Gisbergen : 58.52
7 Hr B. Bloemen en Mw N. v.d. Salm : 56.63
8 Hr H. v. Soest en Mw A. Koster : 54.36
9 Mw G. Zwiers en Mw E. Bruinhof : 53.98
10 Mw W. Koning en Mw S. v. Drogenbroek : 52.27
11 Mw N. Fokker en Hr J. Fokker : 50.95
12 Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born : 50.57
13 Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse : 49.43
14 Mw A. Niesert en Hr W.J. Niesert : 49.05
15 Mw J. Deen en Mw E. Vreugdenhil : 47.73
16 Mw H. Schipper-de G. en Mw W. v. Berkel : 46.02
17 Mw H. Hanzon en Mw M. Brieko : 45.64
18 Hr B. Stellaard en Mw L. Stellaard : 43.37
19 Mw J. Kapiteijn en Mw I. v.d. Spek : 41.48
20 Mw H. v.d. Bosch en Mw M. Sijmons : 41.48
21 Hr A. Kamerbeek en Mw Y. Kamerbeek : 38.83
22 Mw C. Teeuwen en Mw A. Ochtman : 37.69
23 Hr P. Kruithof en Mw R. Kruithof : 36.17
24 Hr H. Stollenwerck en Hr F. Hendriks : 34.09


Sluiten
Koffernr. : 24, Eindstand opgemaakt : 2018-11
1 Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born : 61.17
2 Mw K. Frasik en Mw A. Kooijman : 60.80
3 Hr A. Kamerbeek en Mw Y. Kamerbeek : 57.77
4 Mw J. v.d. Bogaard en Mw J. Langerak : 54.73
5 Hr H. Bolijn en Mw E. Bolijn : 54.73
6 Mw R. de Rooy en Mw J. Visser : 53.03
7 Mw C. v. Dijk Ngn en Hr W. v. Dijk Ngn : 52.46
8 Hr H. Cornelissen en Mw A. Cornelissen : 51.52
9 Mw B. Erich en Mw L. Erich : 51.52
10 Mw G. Punt en Mw M. Gouka : 50.95
11 Mw G. Grim en Hr J. Grim : 50.57
12 Hr A. v.d. Mooren en Mw E. v.d. Mooren : 50.00
13 Hr P. Schipper en Mw H. Schipper : 50.00
14 Mw J. Boeijenga en Hr J. Boeijenga : 49.43
15 Mw M. Thijssen en Mw W. Broeke : 49.05
16 Hr J. Lokken en Mw J. Lokken : 48.48
17 Mw C. Snoeij en Mw A. v. Ettinger : 48.48
18 Mw A. Perdon en Hr G. Perdon : 47.54
19 Hr T. Post en Mw H. Folkers : 46.97
20 Hr J. de Vlieger en Mw M. de Vlieger : 45.27
21 Mw S. v. Kollenburg en Mw S. Saarloos : 45.27
22 Mw T. v. Oostrom en Hr H. v. Oostrom : 42.23
23 Mw I. Jordan en Mw C. v.d. Brink : 39.20
24 Mw J. Houtzager en Hr H. Houtzager : 38.83


Sluiten
Koffernr. : 24, Eindstand opgemaakt : 2018-09
1 Mw B. v.d. Broek en Mw I. Quarles v.Ufford : 64.20
2 Mw L. Kamans(+) en Mw L. Willemse : 60.42
3 Mw H. Schipper-de G. en Mw M. Thijssen : 57.95
4 Mw F. Wegman en Mw I. v.d. Spek : 57.58
5 Mw T. v.d. Lugt en Mw H. Leuven : 54.73
6 Hr L. v. Leeuwen en Mw I. v. Leeuwen : 53.41
7 Hr F. Booy en Mw R. v. Gaalen : 53.22
8 Hr P. Schipper en Hr C. Severijn : 52.65
9 Mw A. de Vries en Hr B. Bloemen : 52.46
10 Hr R. v. Ettinger(+) en Mw A. v. Ettinger : 51.14
11 Mw N. Wessels en Hr H. Wessels : 50.76
12 Mw D. Balk en Mw C. v.d. Eijck : 50.57
13 Hr R. v.d. Bilt en Mw H. Folkers : 49.43
14 Mw C. Beukelman en Hr C. Beukelman : 49.24
15 Mw B. Erich en Mw C. Snoeij : 48.86
16 Mw G. Punt en Hr H. Schrijvershof : 47.54
17 Mw H. Schipper en Mw C. v. Bentum : 47.35
18 Hr H. v. Gaalen en Mw C. Booy : 46.78
19 Hr J. Lokken en Mw J. Lokken : 46.59
20 Mw D. Herweier en Mw S. v. Kollenburg : 45.27
21 Mw R. Nijman en Mw H. Olree : 42.42
22 Mw N. Fokker en Hr J. Fokker : 42.05
23 Mw C. v. Bentum en Mw B. Custers : 39.58
24 Mw F. Steilberg en Mw E. Bokma : 35.80