Sluiten
Koffernr. : 22, Eindstand opgemaakt : 2019-06
1 Mw W. v.d. Laan en Mw N. v. Leersum : 59.47
2 Mw C. Boot en Mw R. v.d. Lee : 57.95
3 Mw J. Boeijenga en Hr J. Boeijenga : 57.95
4 Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse : 56.82
5 Hr W. Aarts en Mw L. Aarts : 55.68
6 Mw G. Heus en Hr G. Heus : 55.30
7 Mw D. Boellaard en Mw M. Korver : 54.92
8 Mw L. v. Oosten en Mw G. Grim : 52.84
9 Mw M. Florie en Mw J. Onnes : 52.46
10 Mw E. Staat en Mw W. v.d. Laan : 52.08
11 Mw H. v. Zuijlen en Mw E. v. Haren : 51.33
12 Mw C. v. Doorn en Mw R. Vente : 50.76
13 Mw A. v. Dommelen en Mw W. v.d. Loo : 49.24
14 Mw E. de Koning en Mw N. Kroonenberg : 48.67
15 Mw N. Alblas en Mw x? Meeuwen : 47.92
16 Mw S. Cosentino en Mw L. v.d. Hoven : 47.54
17 Mw M. Doeser en Mw J. Pasman : 47.16
18 Mw C. de Loor en Mw T. Hogenes : 45.08
19 Hr C. Mooij en Mw M. Mooij : 44.70
20 Hr H. Olij en Mw H. v.d. Bosch : 44.32
21 Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born : 43.18
22 Mw G. Boot en Hr F. Pouw(+) : 42.05
23 Hr J. Boot en Hr G. v.d. Lee : 42.05
24 Hr J. v.d. Laan en Mw A. Witmond : 40.53


Sluiten
Koffernr. : 22, Eindstand opgemaakt : 2019-04
1 Mw A. Kerste en Mw E. Staat : 62.12
2 Hr H. v. Laatum en Mw C. v. Laatum : 59.28
3 Mw J. Pasman en Mw A. Kruithof : 57.20
4 Hr J. Smeenk en Mw P. Smeenk : 54.73
5 Hr E. Mastenbroek en Mw S. Mastenbroek : 54.36
6 Mw A. v. Weerdenburg en Hr W. v. Weerdenburg : 53.98
7 Mw F. Steilberg en Mw E. v.d. Ven : 53.22
8 Hr T. Reijers en Mw M. Scheren : 53.03
9 Hr J. Roerdinkholder en Mw A. Roerdinkholder : 53.03
10 Mw H. v. Zuijlen en Mw E. v. Haren : 51.89
11 Hr J. Boeijenga en Mw J. Boeijenga : 51.70
12 Mw C. v. Doorn en Mw A. v. Dommelen : 51.52
13 Mw N. Alblas en Mw R. Vente : 48.48
14 Mw H. Schoonderbeek en Mw J. Pasman : 48.30
15 Mw A. v.d. Born en Mw W. Jongerius : 48.11
16 Hr W. v. Dijk en Mw C. v. Dijk : 46.97
17 Mw Y. Dingemans en Mw J. de la Rive Box : 46.97
18 Mw B. v.d. Broek en Mw I. Quarles v.Ufford : 46.78
19 Mw R. Huussen en Mw M. v. Schijndel : 46.02
20 Hr T. Klarenbeek en Hr T. v.d. Loo : 45.64
21 Hr A. de Weerdt en Mw J. de Weerdt : 45.27
22 Mw M. Doeser en Mw G. Grim : 42.80
23 Hr R. Veltman en Mw A. Veltman : 40.72
24 Mw W. v.d. Laan en Mw W. v.d. Loo : 37.88


Sluiten
Koffernr. : 22, Eindstand opgemaakt : 2019-03
1 Mw C. Braggaar en Mw A. v. Weerdenburg : 57.01
2 Mw M. Leicher en Hr R. Leicher : 56.82
3 Hr W. v. Dijk en Mw C. v. Dijk : 56.63
4 Hr W. Kruithof en Mw A. Kruithof : 56.06
5 Hr T. Reijers en Mw Y. Smit : 54.36
6 Mw N. Alblas en Mw A. v. Dommelen : 54.36
7 Mw A. Kerste en Mw E. Staat : 53.79
8 Hr R. Leicher en Mw M. Leicher : 51.14
9 Hr J. Beelen en Mw C. Beelen : 50.95
10 Mw G. Grim en Hr J. Grim : 50.76
11 Mw N. Legger en Mw M. v. Ravenzwaaij : 50.57
12 Hr E. v. Diepen en Mw M. Vet : 50.38
13 Hr J. v.d. Leur en Mw T. Jongerius : 49.62
14 Mw A. Noordenbos en Mw C. Boot : 49.43
15 Mw J. Boeijenga en Hr J. Boeijenga : 49.24
16 Hr P. Derks en Mw D. Boellaard : 49.05
17 Hr L. v. Eeden en Mw M. v. Eeden : 48.86
18 Mw W. v.d. Laan en Mw C. v. Doorn : 46.21
19 Mw J. Vendrik en Hr R. Vendrik : 45.64
20 Mw R. Vente en Mw W. v.d. Loo : 45.64
21 Hr J. de Kruif en Mw L. de Kruif : 43.94
22 Hr J. Roerdinkholder en Mw A. Roerdinkholder : 43.37
23 Hr T. Arends en Mw N. Arends : 43.18
24 Hr D. Braggaar en Hr W. v. Weerdenburg : 42.99


Sluiten
Koffernr. : 22, Eindstand opgemaakt : 2018-12
1 Mw L. Baas en Mw I. Vossenberg : 64.02
2 Hr R. v.d. Kuilen en Mw P. v.d. Kuilen : 62.50
3 Hr M. Goossens en Hr D. Drossaert : 60.04
4 Hr A. v.d. Mooren en Hr E. Pijl(+) : 59.47
5 Mw D. Schreijer en Mw C. v.d. Brink : 58.71
6 Mw I. Langelaar en Hr H. Lauffer : 58.33
7 Mw T. Jongerius en Mw W. Stelder : 55.30
8 Hr J. Boot en Mw C. Boot : 55.11
9 Hr H. v. Soest en Mw A. Koster : 54.73
10 Hr H. v. Gaalen en Mw C. Booy : 54.36
11 Mw G. Nieber en Hr B. Manten : 53.41
12 Mw M. Thijssen en Mw M. Lucas : 51.52
13 Mw H. Schipper-de G. en Mw M. v. Benthem : 48.48
14 Mw J. Manten en Mw J. Teutscher : 46.59
15 Mw R. v. Gaalen en Hr F. Booy : 45.64
16 Hr J. v.d. Doelen en Mw H. Hanzon : 45.27
17 Hr W. v. Dijk en Mw C. v. Dijk : 44.89
18 Mw A. Herremans en Mw R. 't Lam : 44.70
19 Hr J. Boeijenga en Mw J. Boeijenga : 41.67
20 Mw K. Frasik en Mw I. Jordan : 41.29
21 Mw E. v.d. Mooren en Mw L. Pijl : 40.53
22 Hr H. Stollenwerck en Hr F. Hendriks : 39.96
23 Mw A. Perdon en Hr G. Perdon : 37.50
24 Mw J. Boeijenga en Mw H. Schoonderbeek : 35.98


Sluiten
Koffernr. : 22, Eindstand opgemaakt : 2018-10
1 Hr H. Oost en Mw P. Oost : 71.02
2 Mw C. Braggaar en Hr D. Braggaar : 64.20
3 Hr M. Goossens en Hr D. Drossaert : 62.50
4 Mw N. Wessels en Hr H. Wessels : 60.80
5 Mw A. Vendrig en Mw L. Rood : 59.28
6 Mw J. Boeijenga en Hr J. Boeijenga : 59.09
7 Mw D. Jonker en Mw P. de Bie : 57.77
8 Mw K. Frasik en Mw I. Jordan : 54.92
9 Hr W. Aarts en Mw L. Aarts : 54.92
10 Mw A. de Vries en Mw E. Keuskamp : 54.55
11 Hr M. v. Beeck en Mw T. v. Beeck : 53.98
12 Hr P. Schipper en Hr C. Severijn : 51.52
13 Mw H. Schipper en Mw C. v. Bentum : 48.48
14 Hr R. Vendrik en Mw J. Vendrik : 46.02
15 Mw B. Meijer en Mw E. Keizer : 45.45
16 Mw T. v.d. Lugt en Mw S. v. Kollenburg : 45.08
17 Hr T. Siemensma en Mw C. Siemensma : 45.08
18 Hr P. Jonker en Hr C. de Bie : 42.23
19 Mw I. Langelaar en Hr H. Lauffer : 40.91
20 Mw M. Kessler en Mw E. v.d. Graaf : 40.72
21 Mw L. Gomersbach en Mw E. Nelissen : 39.20
22 Hr H. Stollenwerck en Hr F. Hendriks : 37.50
23 Mw A. v. Weerdenburg en Hr W. v. Weerdenburg : 35.80
24 Mw J. Kapiteijn en Mw C. v.d. Brink : 28.98