Sluiten
Koffernr. : 2, Eindstand opgemaakt : 2019-07
1 Mw L. Willemse en Hr B. Willemse : 61.93
2 Mw C. Snoeij en Mw A. v. Ettinger : 58.71
3 Mw I. v.d. Spek en Mw R. Nijman : 54.36
4 Hr R. Veltman en Mw A. Veltman : 54.36
5 Hr L. v. Leeuwen en Mw I. v. Leeuwen : 53.98
6 Mw T. Teunissen en Mw H. Kamphuis : 53.79
7 Hr T. Arends en Mw N. Arends : 53.41
8 Mw A. de Bruin en Mw M. Ringeling : 52.84
9 Mw H. Post en Mw B. v. Huet : 52.84
10 Mw N. Bredewoud en Mw M. Ouwejan : 52.27
11 Mw J. Bouwens en Hr D. Urlings : 51.52
12 Mw G. Boot en Mw P. Brinkman : 50.38
13 Mw T. v. Vliet en Mw I. v.d. Klij : 49.62
14 Hr J. Urlings en Hr P. Bouwens : 48.48
15 Hr H. v. Rossum en Hr J. Ouwejan : 47.73
16 Hr R. v. Bommel en Mw N. v. Bommel : 47.16
17 Mw I. Koldenhof en Mw H. Dijkman : 47.16
18 Hr R. Leicher en Mw M. Leicher : 46.59
19 Mw J. v.d. Peppel en Mw G. Reintjes : 46.21
20 Hr J. Lokken en Mw J. Lokken : 46.02
21 Hr H. Treur en Mw E. Treur : 45.64
22 Mw F. Wegman en Mw H. Olree : 45.64
23 Hr R. Alings en Hr G. Godschalk : 41.29
24 Mw F. Stekelenburg en Hr A. Stekelenburg : 38.07


Sluiten
Koffernr. : 2, Eindstand opgemaakt : 2019-05
1 Mw H. Schipper-de G. en Mw F. Ingelse : 58.71
2 Hr F. Vente en Mw R. Vente : 56.82
3 Hr R. Vendrik en Mw J. Vendrik : 56.78
4 Mw J. Boeijenga en Hr J. Boeijenga : 56.25
5 Mw A. Perdon en Hr G. Perdon : 56.06
6 Mw C. Ammerlaan en Mw N. Bredewoud : 55.49
7 Mw H. Murphy en Mw E. Vinkenborg : 54.73
8 Hr J. Boeijenga en Mw J. Boeijenga : 54.17
9 Mw N. Fokker en Mw J. Buitenhuis : 52.84
10 Mw G. Punt en Hr W.J. Niesert : 52.08
11 Hr H. v. Oostrom en Mw T. v. Oostrom : 50.76
12 Hr C. den Ouden en Mw M. den Ouden : 50.19
13 Hr T. v.d. Loo en Mw W. v.d. Loo : 49.81
14 Hr A. Kamerbeek en Mw Y. Kamerbeek : 49.24
15 Hr J. Lenting en Hr F. Vente : 47.92
16 Mw L. Pijl en Hr E. Pijl(+) : 47.16
17 Hr J. Grim en Mw G. Grim : 45.83
18 Mw J. Lorenz en Mw I. v.d. Vegt : 45.27
19 Hr G. Korrel en Hr G. Maree : 44.51
20 Mw C. v. Dijk Ngn en Hr W. v. Dijk Ngn : 43.94
21 Mw G. Boot en Hr F. Pouw(+) : 43.75
22 Hr M. v. Beeck en Mw T. v. Beeck : 43.22
23 Mw W. v.d. Loo en Hr T. v.d. Loo : 43.18
24 Mw T. Tonsbeek en Mw J. Majoor : 41.29


Sluiten
Koffernr. : 2, Eindstand opgemaakt : 2019-02
1 Mw L. v. Oosten en Mw G. Grim : 64.58
2 Hr H. Hutink en Mw H. Holvast : 58.52
3 Mw L. de Putter en Mw M. Meijer : 58.14
4 Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born : 54.73
5 Mw A. v. Ettinger en Mw C. Snoeij : 53.98
6 Mw J. v.d. Born en Mw A. Radelaar : 53.22
7 Hr J. Boot en Mw C. Boot : 52.27
8 Mw C. v.d. Brink en Mw J. Moesker : 52.27
9 Mw H. Schipper-de G. en Mw F. Ingelse : 51.33
10 Mw J. v.d. Kroft en Mw J. Manten : 50.76
11 Mw W. Beneker en Mw R. v. Heijningen : 50.57
12 Hr T. Post en Hr T. de Rooij : 50.38
13 Mw J. Visser en Mw R. de Rooy : 49.62
14 Mw K. Frasik en Mw A. Kooijman : 49.43
15 Hr W.J. Niesert en Mw M. Molenaar : 49.24
16 Mw M. Thijssen en Mw M. Lucas : 48.67
17 Hr J. Smeenk en Mw P. Smeenk : 47.73
18 Mw D. Verwaaijen en Mw J. Kapiteijn : 47.73
19 Hr T. Reijers en Hr R. v.d. Born : 46.78
20 Hr T. Buchele en Mw E. Buchele : 46.02
21 Hr H. Houtzager en Mw J. Houtzager : 45.27
22 Mw I. Michielsen en Mw W. v.d. Linden : 41.86
23 Mw W. Hello en Mw R. Schroot : 41.48
24 Mw M. Doeser en Mw P. Buijs : 35.42


Sluiten
Koffernr. : 2, Eindstand opgemaakt : 2018-11
1 Hr B. Willemse en Mw L. Willemse : 69.51
2 Mw L. Aarts en Hr W. Aarts : 68.18
3 Mw M. Thijssen en Mw W. Broeke : 60.98
4 Mw A. Herremans en Mw R. 't Lam : 58.52
5 Mw J. Boeijenga en Hr J. Boeijenga : 54.92
6 Hr E. Bibo en Mw J. Bibo : 54.17
7 Hr M. Goossens en Hr D. Drossaert : 53.60
8 Mw J. Vendrik en Hr R. Vendrik : 52.46
9 Hr J. de Vlieger en Mw M. de Vlieger : 52.27
10 Hr L. v. Leeuwen en Mw I. v. Leeuwen : 51.70
11 Mw H. Post en Mw B. v. Huet : 51.70
12 Mw K. Frasik en Mw I. Jordan : 50.00
13 Hr T. Siemensma en Mw C. Siemensma : 50.00
14 Hr R. v. Bommel en Mw N. v. Bommel : 48.30
15 Hr J. Lokken en Mw J. Lokken : 48.30
16 Hr H. Bolijn en Mw E. Bolijn : 47.73
17 Mw J. Houtzager en Hr H. Houtzager : 47.54
18 Hr H. Stollenwerck en Hr F. Hendriks : 46.40
19 Hr T. Post en Hr E. Post : 45.83
20 Mw G. Boot en Hr F. Pouw(+) : 45.08
21 Mw W. Stelder en Mw T. Jongerius : 41.48
22 Mw N. Bosman en Mw L. Poulissen : 39.02
23 Hr A. Kamerbeek en Mw Y. Kamerbeek : 31.82
24 Mw F. Stekelenburg en Hr A. Stekelenburg : 30.49


Sluiten
Koffernr. : 2, Eindstand opgemaakt : 2018-09
1 Mw K. Frasik en Mw I. Jordan : 60.42
2 Mw L. v. Oosten en Mw J. Icks : 57.20
3 Hr P. Schipper en Mw H. Schipper : 56.82
4 Hr C. Veuger en Mw W. Jongerius : 55.11
5 Hr B. Brand en Hr T. v.d. Voort : 54.73
6 Mw G. Heus en Hr G. Heus : 53.98
7 Hr G. Roverts en Mw E. Akkerman : 52.08
8 Mw J. v.d. Bogaard en Mw S. Saarloos : 52.08
9 Mw S. Deekman en Mw E. Elderman : 51.70
10 Mw M. v. Benthem en Mw H. Schipper-de G. : 51.33
11 Hr I. v.d. Spoel en Mw C. de Bel : 50.95
12 Mw N. Alblas en Mw A. Kerste : 50.19
13 Mw E. Staat en Mw W. v.d. Loo : 49.81
14 Hr H. v. Oostrom en Mw T. v. Oostrom : 49.05
15 Mw M. Thijssen en Mw G. Punt : 48.67
16 Mw R. v. Heijningen en Mw J. v.d. Siepkamp : 48.30
17 Hr A. Kamerbeek en Mw Y. Kamerbeek : 47.92
18 Mw J. Langerak en Mw S. v. Kollenburg : 47.92
19 Mw W. Koning en Mw E. Vreugdenhil : 46.02
20 Hr T. Post en Mw H. v.d. Voort : 45.27
21 Hr T. Jongerius en Mw M. Veuger : 44.89
22 Mw L. Pijl en Hr E. Pijl(+) : 43.18
23 Mw C. Beukelman en Hr C. Beukelman : 42.80
24 Hr T. Siemensma en Mw C. Siemensma : 39.58