Sluiten
Koffernr. : 15, Eindstand opgemaakt : 2019-08
1 Mw K. Frasik en Mw I. Jordan : 64.96
2 Mw J. Pasman en Mw G. Grim : 62.88
3 Hr P. Derks en Hr H. Versteegen : 61.74
4 Mw I. v.d. Klij en Mw T. v. Vliet : 60.98
5 Hr A. Kamerbeek en Mw N. Bredewoud : 55.68
6 Mw W. v.d. Loo en Mw C. v. Doorn : 55.11
7 Mw E. v. Haren en Mw A. v.d. Born : 54.55
8 Mw J. v.d. Bogaard en Mw S. v. Kollenburg : 54.36
9 Mw F. Ingelse en Hr T. Reijers : 53.41
10 Mw J. Vendrik en Hr R. Vendrik : 51.14
11 Mw D. Herweier en Hr M. Koelewijn : 50.95
12 Mw V. Spelde en Mw M. Schippers : 50.00
13 Mw A. de Bruijn en Mw E. Vreugdenhil : 50.00
14 Hr R. Bosch en Hr E. Koelewijn : 49.05
15 Hr T. Reijers en Mw Y. Smit : 48.86
16 Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born : 46.59
17 Mw J. Langerak en Mw S. Saarloos : 45.64
18 Mw H. v. Zuijlen en Mw C. Poot : 45.45
19 Mw N. Alblas en Mw E. Staat : 44.89
20 Mw Y. Kamerbeek en Hr H. v. Rossum : 44.32
21 Mw G. Boot en Mw P. Brinkman : 39.02
22 Mw M. Post en Mw M. Bosman : 38.26
23 Mw A. v. Amesfoort en Mw M. Doeser : 37.12
24 Hr T. Siemensma en Mw C. Siemensma : 35.04


Sluiten
Koffernr. : 15, Eindstand opgemaakt : 2019-07
1 Mw F. Wegman en Mw E. Grijseels : 65.72
2 Mw M. Florie en Mw S. Dix : 64.20
3 Hr W. Kruithof en Mw A. Kruithof : 61.36
4 Hr J. Fokker en Mw N. Fokker : 54.73
5 Mw J. Wervelman en Hr T. Wervelman : 54.17
6 Mw A. de Bruin en Mw M. Ringeling : 53.60
7 Mw J. Vendrik en Hr R. Vendrik : 53.22
8 Mw M. Thijssen en Mw H. Schipper-de G. : 52.84
9 Mw H. Koudijs en Mw R. Hund : 50.95
10 Mw S. Saarloos en Mw J. Langerak : 50.76
11 Mw S. Mastenbroek en Hr E. Mastenbroek : 50.57
12 Mw E. Hogen Esch en Mw L. Kooyman : 50.38
13 Hr P. Derks en Mw M. Bosman : 49.62
14 Hr T. v.d. Loo en Hr T. Klarenbeek : 49.43
15 Mw J. v.d. Bogaard en Mw S. v. Kollenburg : 49.24
16 Hr R. Hund en Hr K. Koudijs : 49.05
17 Mw E. Bruinhof en Mw M. Gouka : 47.16
18 Hr T. Reijers en Mw Y. Smit : 46.78
19 Mw H. Dijkman en Mw I. Koldenhof : 46.40
20 Mw V. Spelde en Hr W. Spelde : 45.83
21 Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born : 45.27
22 Hr H. Lauffer en Mw I. Langelaar : 38.64
23 Hr T. v. Es en Mw B. v. Schaik : 35.80
24 Mw J. Kapiteijn en Mw M. Latuperissa : 34.28


Sluiten
Koffernr. : 15, Eindstand opgemaakt : 2019-04
1 Mw T. v. Beeck en Hr M. v. Beeck : 64.96
2 Hr W. Fitski en Mw J. v.d. Kroft : 63.26
3 Mw G. Punt en Hr W.J. Niesert : 62.88
4 Hr R. Hund en Hr K. Koudijs : 59.66
5 Mw L. Pijl en Hr E. Pijl(+) : 54.55
6 Hr T. Klarenbeek en Hr T. v.d. Loo : 53.22
7 Mw L. Dongeland en Mw O. Vriend : 52.65
8 Mw S. Saarloos en Mw S. v. Kollenburg : 52.08
9 Mw J. Pasman en Mw P. Buijs : 51.70
10 Mw A. Noordenbos en Hr R. Noordenbos : 51.14
11 Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse : 50.95
12 Mw M. Thijssen en Mw A. Niesert : 50.76
13 Mw N. Fokker en Mw J. Buitenhuis : 49.24
14 Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born : 49.05
15 Mw N. Frederiks en Hr P. Frederiks : 48.86
16 Mw A. Kruithof en Mw L. de Kruif : 48.30
17 Mw J. v.d. Bogaard en Mw J. Langerak : 47.92
18 Hr J. Das en Mw T. Das : 47.35
19 Hr C. den Ouden en Mw M. den Ouden : 46.78
20 Mw H. Schipper en Hr P. Schipper : 45.45
21 Mw H. Koudijs en Mw R. Hund : 40.34
22 Hr J. Lenting en Hr F. Vente : 37.12
23 Hr E. v. Diepen en Mw M. Vet : 36.74
24 Mw H. Lanjouw en Mw R. Jurczik : 35.04


Sluiten
Koffernr. : 15, Eindstand opgemaakt : 2019-01
1 Mw N. v. Bommel en Hr R. v. Bommel : 62.12
2 Mw W. Hello en Mw R. Schroot : 61.55
3 Mw E. Vinkenborg en Mw H. Murphy : 59.85
4 Mw M. Doeser en Mw A. Kruithof : 59.85
5 Hr J. Boeijenga en Mw J. Boeijenga : 57.77
6 Mw E. Crama en Hr K. v.d. Geest : 54.92
7 Mw J. Tempelmann en Hr J.K. v. Hasselt(+) : 54.73
8 Hr B. Grootendorst en Hr F. Lakerveld : 54.36
9 Mw G. Nieber en Mw J. Teutscher : 53.98
10 Mw H. Schipper-de G. en Mw F. Ingelse : 51.89
11 Hr R. Meij en Mw D. Meij : 50.76
12 Hr R. Hund en Hr K. Koudijs : 50.57
13 Mw H. Koudijs en Mw R. Hund : 49.43
14 Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born : 49.24
15 Mw T. Tonsbeek en Mw J. Majoor : 48.11
16 Mw J. Manten en Hr B. Manten : 46.02
17 Mw A. Noordenbos en Hr R. Noordenbos : 45.64
18 Mw M. Meijer en Mw L. Quick : 45.27
19 Mw H. v.d. Bosch en Hr H. Olij : 45.08
20 Hr F. Pouw(+) en Mw G. Boot : 42.23
21 Mw C. MacPherson en Mw M. Goldhoorn : 40.15
22 Mw G. Grim en Mw J. Pasman : 40.15
23 Hr H. Hutink en Mw H. Holvast : 38.45
24 Mw L. Pijl en Hr E. Pijl(+) : 37.88


Sluiten
Koffernr. : 15, Eindstand opgemaakt : 2018-11
1 Mw N. Wessels en Hr H. Wessels : 67.42
2 Mw H. Schipper-de G. en Mw B. Kortenhorst : 59.09
3 Mw T. v. Oostrom en Hr H. v. Oostrom : 57.20
4 Hr R. Noordenbos en Mw A. Noordenbos : 57.01
5 Hr D. Wolfert en Mw A. v. Achterberg : 56.44
6 Mw N. v. Bommel en Hr R. v. Bommel : 54.73
7 Mw S. Mastenbroek en Hr E. Mastenbroek : 53.03
8 Hr R. Leijen en Mw M. Leegwater : 52.46
9 Mw N. v.d. Kerkhof en Mw E. Hogendoorn : 51.70
10 Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse : 51.66
11 Mw M. Thijssen en Mw H. Schipper-de G. : 50.57
12 Mw M. Molenaar en Hr W.J. Niesert : 50.38
13 Mw J. v.d. Kroft en Mw L. Gescher : 49.62
14 Mw J. Buitenhuis en Mw N. Fokker : 49.43
15 Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born : 48.34
16 Mw N. Kroonenberg en Mw E. de Koning : 48.30
17 Mw H. Schipper-de G. en Mw F. Ingelse : 47.54
18 Hr T. Klarenbeek en Hr T. v.d. Loo : 46.97
19 Hr E. Pijl(+) en Mw L. Pijl : 45.27
20 Hr H. Bolijn en Mw E. Bolijn : 43.56
21 Hr J. Smeenk en Mw P. Smeenk : 42.99
22 Mw J. Tempelmann en Hr J.K. v. Hasselt(+) : 42.80
23 Mw L. Quick en Mw T. Verloop : 40.91
24 Mw N. Fokker en Mw J. Buitenhuis : 32.58


Sluiten
Koffernr. : 15, Eindstand opgemaakt : 2018-09
1 Mw M. Zomer en Mw L. Henningheim : 72.54
2 Hr J. Urlings en Hr H. v.d. Ing : 63.07
3 Hr H. Olij en Hr J. v. Gisbergen : 60.98
4 Mw J. Manten en Hr G. Velders : 58.33
5 Mw A. Noordenbos en Mw C. Boot : 57.95
6 Hr I. v.d. Spoel en Mw C. de Bel : 56.06
7 Mw M. Doeser en Mw G. Grim : 56.06
8 Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse : 53.79
9 Mw H. Faber en Mw T. Koning : 53.41
10 Mw J. Boeijenga en Hr J. Boeijenga : 52.65
11 Mw A. de Bruijn en Mw E. Vreugdenhil : 50.57
12 Hr T. Klarenbeek en Hr T. v.d. Loo : 50.57
13 Hr C. den Ouden en Mw M. den Ouden : 49.43
14 Mw M. Schippers en Mw F. Steilberg : 49.43
15 Mw G. Boot en Hr F. Pouw(+) : 47.35
16 Mw J. v. Nimwegen en Mw L. Beek : 46.59
17 Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born : 46.21
18 Hr A. Kamerbeek en Mw Y. Kamerbeek : 43.94
19 Mw P. Buijs en Mw A. Kruithof : 43.94
20 Hr R. Noordenbos en Hr B. Grootendorst : 42.05
21 Mw J. v.d. Bogaard en Hr G. v.d. Bogaard : 41.67
22 Mw H. v.d. Bosch en Mw M. Sijmons : 39.02
23 Hr S. Molenaar en Hr F. Forger : 36.93
24 Hr T. Zomer en Hr H. Oostenbrink : 27.46