Sluiten
Koffernr. : 12, Eindstand opgemaakt : 2019-08
1 Mw H. Faber en Mw T. Koning : 66.10
2 Mw I. Koldenhof en Mw H. Dijkman : 60.42
3 Mw W. Wijgman en Mw D. Roede : 58.52
4 Mw R. Vollenbrock en Hr D. Schurink : 57.77
5 Mw D. Boellaard en Mw M. Korver : 57.58
6 Mw S. v. Kollenburg en Mw D. Herweier : 56.82
7 Hr J. v.d. Broek en Mw B. v.d. Broek : 56.06
8 Mw A. Noordenbos en Mw C. Boot : 56.06
9 Mw L. Thurkow en Mw E. Vreugdenhil : 54.92
10 Hr I. v.d. Spoel en Mw C. de Bel : 53.79
11 Mw A. v.d. Born en Hr T. Jongerius : 53.79
12 Hr L. Jonker en Hr B. Vinkenborg : 52.65
13 Mw M. Bezemer en Mw E. Vinkenborg : 47.35
14 Mw W. Jongerius en Hr J. v.d. Born : 46.21
15 Mw A. v. Leeuwen en Hr O. Bando : 46.21
16 Mw M. Veuger en Mw I. Vis : 45.08
17 Mw W. v. Steenbergen en Mw B. Wildeman : 43.94
18 Mw M. v. Ravenzwaaij en Mw N. Legger : 43.94
19 Mw T. v.d. Lugt en Mw H. Leuven : 43.18
20 Mw C. de Loor en Mw T. Hogenes : 42.42
21 Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born : 42.23
22 Hr T. Reijers en Hr J. Wijgman : 41.48
23 Mw A. de Bruin en Mw J. Icks : 39.58
24 Mw G. v. Beusekom en Mw L. Beek : 33.90


Sluiten
Koffernr. : 12, Eindstand opgemaakt : 2019-06
1 Hr E. Post en Hr T. Post : 63.26
2 Hr C. den Ouden en Mw M. den Ouden : 61.17
3 Hr B. Verkroost en Mw T. Verkroost : 56.25
4 Mw H. Schipper-de G. en Mw W. v. Berkel : 55.68
5 Hr R. v.d. Kuilen en Mw P. v.d. Kuilen : 55.30
6 Mw M. Bezemer en Mw E. Vinkenborg : 55.11
7 Mw C. Boot en Mw A. Noordenbos : 54.17
8 Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born : 53.98
9 Mw A. v. Dommelen en Mw C. v. Doorn : 53.22
10 Hr D. Drossaert en Hr M. Goossens : 52.46
11 Mw J. Manten en Hr B. Manten : 52.46
12 Hr T. Post en Hr H. Koks : 51.33
13 Mw M. Koks en Mw B. v. Dijk : 48.67
14 Mw L. Pijl en Hr E. Pijl(+) : 47.54
15 Hr H. Stollenwerck en Hr F. Hendriks : 47.54
16 Mw N. Alblas en Mw E. Staat : 46.78
17 Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse : 46.02
18 Mw E. v. Hovell en Mw M. v. Ravenzwaaij : 45.83
19 Hr B. Vinkenborg en Hr L. Jonker : 44.89
20 Hr G. Perdon en Mw A. Perdon : 44.70
21 Mw E. Bruinhof en Mw G. Zwiers : 44.32
22 Hr R. Vendrik en Mw J. Vendrik : 43.75
23 Hr T. v.d. Loo en Mw W. v.d. Loo : 38.83
24 Mw J. Bibo en Hr E. Bibo : 36.74


Sluiten
Koffernr. : 12, Eindstand opgemaakt : 2019-03
1 Hr B. Manten en Mw J. Teutscher : 58.90
2 Mw S. v. Kollenburg en Mw J. Langerak : 58.33
3 Mw F. Wegman en Mw I. v.d. Spek : 57.95
4 Mw J. Houtzager en Hr H. Houtzager : 56.06
5 Hr T. Klarenbeek en Hr T. v.d. Loo : 55.11
6 Hr J. Lokken en Mw J. Lokken : 55.11
7 Hr J. Boeijenga en Mw J. Boeijenga : 54.73
8 Mw M. Koks en Mw B. v. Dijk : 52.84
9 Mw N. Bosman en Mw L. Poulissen : 52.08
10 Mw T. Nieuwhoff en Mw M. v.d. Kaaij : 51.33
11 Mw T. Jongerius en Hr J. v.d. Leur : 50.19
12 Hr R. v.d. Kuilen en Mw P. v.d. Kuilen : 50.07
13 Mw A. Perdon en Hr G. Perdon : 49.93
14 Mw W. Stelder en Hr A. Beurskens : 49.81
15 Hr L. Nieuwhoff en Hr P. v.d. Kaaij : 48.67
16 Mw W. Broeke en Mw M. Thijssen : 47.92
17 Hr T. Post en Hr H. Koks : 47.16
18 Hr H. Lauffer en Mw I. Langelaar : 45.27
19 Mw M. den Ouden en Hr C. den Ouden : 44.89
20 Hr L. v. Leeuwen en Mw I. v. Leeuwen : 44.89
21 Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born : 43.94
22 Mw R. Nijman en Mw H. Olree : 42.05
23 Mw J. v.d. Bogaard en Mw S. Saarloos : 41.67
24 Mw J. Manten en Mw G. Nieber : 41.10


Sluiten
Koffernr. : 12, Eindstand opgemaakt : 2019-01
1 Mw G. Punt en Hr W.J. Niesert : 68.94
2 Mw H. Koudijs en Mw R. Hund : 61.36
3 Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse : 55.11
4 Mw A. Noordenbos en Hr R. Noordenbos : 54.92
5 Mw W. Briede en Mw G. Boot : 54.92
6 Mw J. Pasman en Mw G. Grim : 53.03
7 Hr I. v.d. Spoel en Mw C. de Bel : 51.33
8 Hr J. de Kruif en Mw L. de Kruif : 50.95
9 Mw L. Quick en Mw T. Verloop : 50.76
10 Hr T. Klarenbeek en Hr T. v.d. Loo : 50.57
11 Mw H. v.d. Bosch en Hr H. Olij : 50.57
12 Mw S. Saarloos en Mw G. Nieber : 50.19
13 Mw J. v.d. Bogaard en Mw L. v. Oosten : 49.81
14 Hr C. den Ouden en Mw M. den Ouden : 49.43
15 Hr J. v. Gisbergen en Mw M. Sijmons : 49.43
16 Mw H. Schipper-de G. en Mw B. Kortenhorst : 49.24
17 Mw A. Kruithof en Hr W. Kruithof : 49.05
18 Hr H. v. Oostrom en Mw T. v. Oostrom : 48.67
19 Mw M. Doeser en Mw A. Kruithof : 46.97
20 Mw N. Frederiks en Hr P. Frederiks : 45.08
21 Hr A. Briede en Hr F. Pouw(+) : 45.08
22 Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born : 44.89
23 Hr R. Hund en Hr K. Koudijs : 38.64
24 Hr J. Lenting en Hr F. Vente : 31.06


Sluiten
Koffernr. : 12, Eindstand opgemaakt : 2018-11
1 Mw R. v. Heijningen en Mw J. v.d. Siepkamp : 57.58
2 Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse : 57.58
3 Mw J. Kapiteijn en Mw C. v.d. Brink : 56.82
4 Hr J. Smeenk en Mw P. Smeenk : 55.11
5 Hr R. Veltman en Hr O. Vis : 54.73
6 Mw W. v.d. Loo en Hr T. v.d. Loo : 53.98
7 Mw L. de Putter en Mw M. Meijer : 53.98
8 Hr W. Aarts en Mw L. Aarts : 53.60
9 Mw J. Buitenhuis en Mw N. Fokker : 52.84
10 Mw A. de Bruin en Mw A. Kerste : 52.27
11 Mw I. v.d. Klij en Mw P. Brinkman : 51.14
12 Mw R. Schroot en Mw W. Hello : 51.08
13 Hr H. Hutink en Mw H. Holvast : 48.92
14 Mw T. v. Vliet en Mw G. Boot : 48.86
15 Mw I. Koldenhof en Mw H. Dijkman : 47.73
16 Mw R. v. Ede en Mw M. de Jager : 47.16
17 Hr H. Olij en Mw H. v.d. Bosch : 46.40
18 Mw W. v.d. Linden en Mw I. Michielsen : 46.02
19 Mw M. den Ouden en Hr C. den Ouden : 46.02
20 Mw A. Veltman en Mw I. Vis : 45.27
21 Hr A. de Weerdt en Mw J. de Weerdt : 44.89
22 Mw J. Moesker en Mw I. v.d. Spek : 43.18
23 Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born : 42.42
24 Mw E. Elderman en Mw S. Deekman : 42.42