Sluiten
Koffernr. : 11, Eindstand opgemaakt : 2019-08
1 Mw M. Thijssen en Mw M. Lucas : 65.53
2 Mw H. Faber en Mw T. Koning : 62.69
3 Mw E. Vinkenborg en Mw M. Bezemer : 62.12
4 Mw L. Baas en Mw R. Post : 57.77
5 Hr H. Hutink en Mw H. Holvast : 56.06
6 Mw S. v. Kollenburg en Mw S. Saarloos : 54.55
7 Hr J. Fokker en Mw N. Fokker : 53.41
8 Mw A. de Bruijn en Mw E. Vreugdenhil : 52.08
9 Mw A. Niesert en Mw M. Thijssen : 51.52
10 Hr E. Manten en Mw R. Manten : 50.95
11 Hr I. v.d. Spoel en Mw C. de Bel : 50.57
12 Mw C. Beukelman en Hr C. Beukelman : 50.19
13 Mw H. v.d. Bosch en Hr H. Olij : 49.81
14 Hr H. v. Oostrom en Mw T. v. Oostrom : 49.43
15 Mw J. Manten en Hr B. Manten : 49.05
16 Hr J. Lenting en Hr W.J. Niesert : 48.48
17 Mw M. Schippers en Mw V. Spelde : 47.92
18 Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born : 46.59
19 Mw J. v.d. Bogaard en Mw J. Langerak : 45.45
20 Mw W. Hello en Mw R. Schroot : 43.94
21 Mw S. Cosentino en Mw N. Dijkstra : 42.23
22 Hr B. Vinkenborg en Hr L. Jonker : 37.88
23 Mw L. Beek en Mw J. v. Nimwegen : 37.31
24 Mw F. Ingelse en Mw H. Schipper-de G. : 34.47


Sluiten
Koffernr. : 11, Eindstand opgemaakt : 2019-05
1 Hr G. Heus en Mw G. Heus : 72.92
2 Hr R. Noordenbos en Mw A. Noordenbos : 64.39
3 Hr H. Hutink en Mw H. Holvast : 60.04
4 Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born : 57.95
5 Hr J. Sonnemans en Mw R. Sonnemans : 57.77
6 Hr E. v. Oenen en Mw J. v. Oenen : 56.82
7 Mw J. Moesker en Mw C. v.d. Brink : 54.55
8 Hr I. v.d. Spoel en Mw C. de Bel : 54.17
9 Mw C. v. Westendorp en Hr J. v. Westendorp : 53.98
10 Hr G. v.d. Lee en Hr J. Roerdinkholder : 50.76
11 Hr J. Boeijenga en Mw J. Boeijenga : 50.73
12 Mw H. v.d. Bosch en Hr H. Olij : 50.00
13 Mw M. Sijmons en Hr J. v. Gisbergen : 50.00
14 Hr W. Kruithof en Mw A. Kruithof : 49.27
15 Mw R. v.d. Lee en Mw A. Roerdinkholder : 49.24
16 Mw L. Pijl en Hr E. Pijl(+) : 46.02
17 Hr O. v.d. Spoel en Mw I. v.d. Spoel : 45.83
18 Mw J. Kapiteijn en Mw D. Verwaaijen : 45.45
19 Hr T. v. Ginkel en Mw R. v. Ginkel : 43.18
20 Hr T. v.d. Loo en Mw W. v.d. Loo : 42.23
21 Hr H. Houtzager en Mw J. Houtzager : 42.05
22 Mw W. Hello en Mw R. Schroot : 39.96
23 Hr J. Smeenk en Mw P. Smeenk : 35.61
24 Hr D. Uges en Mw E. Lutgerink : 27.08


Sluiten
Koffernr. : 11, Eindstand opgemaakt : 2019-02
1 Mw T. v. Vliet en Mw P. Brinkman : 60.23
2 Hr H. v. Gaalen en Mw C. Booy : 58.71
3 Mw J. Moesker en Mw C. v.d. Brink : 57.77
4 Mw H. Schipper-de G. en Mw M. Thijssen : 55.68
5 Mw K. Frasik en Mw A. Kooijman : 55.49
6 Mw L. Visser en Mw M. v. Kooten : 53.79
7 Mw M. den Ouden en Hr C. den Ouden : 53.60
8 Mw J. v.d. Bogaard en Hr G. v.d. Bogaard : 53.41
9 Hr H. v. Oostrom en Mw T. v. Oostrom : 53.03
10 Hr H. v. Essen en Mw G. Brakkee : 52.46
11 Hr M. v. Beeck en Mw T. v. Beeck : 51.14
12 Mw E. Staat en Mw N. Alblas : 50.76
13 Mw A. v. Dommelen en Mw C. v. Doorn : 49.24
14 Hr R. Vendrik en Mw J. Vendrik : 48.86
15 Mw J. v. Dijk en Hr L. Zondag : 47.54
16 Hr K. v.d. Geest en Mw E. Crama : 46.97
17 Mw J. Manten en Hr B. Manten : 46.59
18 Hr T. Klarenbeek en Hr T. v.d. Loo : 46.40
19 Mw L. Majoor en Mw D. Dam : 46.21
20 Mw C. v.d. Brink en Mw I. Jordan : 44.51
21 Mw J. Buitenhuis en Mw N. Fokker : 44.32
22 Mw J. Kapiteijn en Mw D. Verwaaijen : 42.23
23 Mw R. v. Gaalen en Hr F. Booy : 41.29
24 Mw G. Boot en Mw I. v.d. Klij : 39.77


Sluiten
Koffernr. : 11, Eindstand opgemaakt : 2018-10
1 Mw S. v. Kollenburg en Mw T. v.d. Lugt : 56.82
2 Mw I. Koldenhof en Mw H. Dijkman : 54.73
3 Hr H. v.d. Ing en Hr J. Urlings : 53.98
4 Mw E. Vreugdenhil en Mw A. de Bruijn : 53.79
5 Mw L. Kamans(+) en Mw L. Willemse : 53.41
6 Mw P. Brinkman en Mw G. Boot : 53.03
7 Mw H. Schipper-de G. en Mw M. Thijssen : 52.84
8 Mw J. v.d. Siepkamp en Mw R. v. Heijningen : 52.08
9 Mw G. Grim en Hr J. Grim : 51.52
10 Mw D. Schreijer en Mw I. Jordan : 50.76
11 Mw G. Punt en Hr H. Schrijvershof : 50.38
12 Mw J. Buitenhuis en Mw N. Fokker : 50.00
13 Mw M. Thijssen en Mw A. Niesert : 50.00
14 Mw A. de Vries en Hr B. Bloemen : 49.62
15 Mw K. Frasik en Mw C. v.d. Brink : 49.24
16 Mw I. Langelaar en Hr H. Lauffer : 48.48
17 Mw S. Deekman en Mw E. Elderman : 47.92
18 Mw N. Fokker en Mw J. Buitenhuis : 47.16
19 Mw I. v.d. Klij en Mw T. v. Vliet : 46.97
20 Mw L. Pijl en Hr E. Pijl(+) : 46.59
21 Mw M. Schippers en Mw V. Spelde : 46.21
22 Mw J. Boeijenga en Hr J. Boeijenga : 46.02
23 Mw A. Kerste en Mw A. de Bruin : 45.27
24 Mw D. Herweier en Mw H. Leuven : 43.18